Νοσηλευτική Υπηρεσία

Προϊστάμενος/η Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Κεϊμαλή Ελένη

Επικοινωνία

Προϊστάμενος/η Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τηλ.:

213 204 1223, 213 204 1224,

213 204 1210

FAX:

210 724 8663

Ε-mail:

nosileftiki@evaggelismos-hosp.gr

Γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τηλ.:

213 204 1306, 213 204 1387

Τομείς Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος/η 1ου Νοσηλευτικού Τομέα

Γεωργούδη Αικατερίνη  

τηλ.:

213 204 5885

Προϊστάμενος/η 2ου Νοσηλευτικού Τομέα

Δρουβιώτη Ευαγγελία

213 204 5886

Προϊστάμενος/η 3ου Νοσηλευτικού Τομέα

Κεφαλά Άννα

213 204 5808

Προϊστάμενος/η 4ου Νοσηλευτικού Τομέα

Κοκκινάκης Κωνσταντίνος

213 204 5806

Προϊστάμενος/η 5ου Νοσηλευτικού Τομέα 

Νικολή Αλεξάνδρα

213 204 5815

Δραστηριότητες

Αποστολή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η παροχή ποιοτικής, αποτελεσματικής και βασισμένης σε ενδείξεις φροντίδας υγείας σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο.

Στόχοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποτελούν:

  • Η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας των νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας.
  • Η στελέχωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας, με βάση τα διεθνή πρότυπα και τον οργανισμό του νοσοκομείου. 
  • Ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, σύμφωνα με καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας. 
  • Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς για τη διαχείριση μαζικών καταστροφών και κρίσεων.
  • Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το νοσηλευτικό προσωπικό (Νοσηλευτικές Ειδικότητες, Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες). 
  • Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών Νοσηλευτικής.
  • Η ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών πρωτοκόλλων με ενδιαφέρον για τη Νοσηλευτική επιστήμη.

Θέση

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, λειτουργεί στον 3ο όροφο του Παλαιού Κτηρίου.

Το Γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, λειτουργεί στο Ισόγειο του Κτηρίου ΑΧΕΠΑ.

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000