Αρχείο Διαβουλεύσεων (ΛΟΙΠΑ)

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΠΠΥΥ 2014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV 90524000-6

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 16/9/2016

ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 22/9/2016       ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

1) ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.: ΑΡΧΕΙΟ 1ΑΡΧΕΙΟ 2

2) STERIMED A.E.: ΑΡΧΕΙΟ 1ΑΡΧΕΙΟ 2

3) HYDROCLAVE HELLAS A.E.: ΑΡΧΕΙΟ 1ΑΡΧΕΙΟ 2

4) ANSY A.E.: ΑΡΧΕΙΟ 1ΑΡΧΕΙΟ 2

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000