Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για Κατάρτιση

Η Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) προκειμένου να προβεί στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών παρακαλεί τους οίκους κατασκευής, αντιπροσώπους, κλπ. εντός τριάντα (30) ημερών όπως καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) τα prospectus και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συνόλου των μοντέλων που διαθέτουν και θα καλύπτουν κατ' ελάχιστο τα πιο κάτω χαρακτηριστικά.

The Address of Technical Services (Department of Biomedical Engineering) in order to proceed in the syntax of technical specifications request the construction companies, distributor companies, etc. within thirty (30) days that they deposit in electronic form (pdf) the prospectus and the technical characteristics of total of models they feature and cover at least the following characteristics.

Παρατηρήσεις μπορείτε να στείλετε στο email: bioiatriki2002@yahoo.com

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132045988

Σύστημα ανοσοϊστοχημείας για:

1) την προμήθεια  4000 περίπου εξετάσεων  ανίχνευσης των ελαφρών (κ,λ) και βαρειών (γ,μ,α) αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών στην επιφάνεια των Β-λεμφοκυττάρων και πλασματοκυττάρων με την έμμεση μέθοδο στρεπταβιδίνης - βιοτίνης με συνοδό εξοπλισμό (για τις ανάγκες του Αιμοπαθολογοανατατομικού Εργαστηρίου)

2) την προμήθεια 700 εξετάσεων και συγκεκριμένα:

Τον βιοδείκτη ALK D5F3 (175 εξετάσεις)

Τον βιοδείκτη PDL1 (SP142) (175 εξετάσεις)

Τον βιοδείκτη BRAF V600E (175 εξετάσεις)

Τον βιοδείκτη HER2 (4B5) (175 εξετάσεις)

(για τις ανάγκες του Παθολογοανατατομικού Εργαστηρίου)

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000