Ανακοίνωση Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για Κατάρτιση

Η Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) προκειμένου να προβεί στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών παρακαλεί τους οίκους κατασκευής, αντιπροσώπους, κλπ. εντός τριάντα (30) ημερών όπως καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) τα prospectus και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συνόλου των μοντέλων που διαθέτουν και θα καλύπτουν κατ' ελάχιστο τα πιο κάτω χαρακτηριστικά.

The Address of Technical Services (Department of Biomedical Engineering) in order to proceed in the syntax of technical specifications request the construction companies, distributor companies, etc. within thirty (30) days that they deposit in electronic form (pdf) the prospectus and the technical characteristics of total of models they feature and cover at least the following characteristics.

Παρατηρήσεις μπορείτε να στείλετε στο email: bioiatriki2002@yahoo.com

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132045988

Καθετήρες για την αιμοδυναμική παρακολούθηση ( διαπνευμονικής και συνεχούς μέτρησης της καρδιακής παροχής από περιφερική αρτηρία) των ασθενών συνοδευόμενοι με τα αντίστοιχα Μόνιτορ για τις ανάγκες της ΚΕΘ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000