Αρχείο Διαβουλεύσεων (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ)

Παρατηρήσεις μπορείτε να στείλετε στο email: bioiatriki2002@yahoo.com

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132045988

Πατήστε εδώ για το Αρχείο Παλαιότερων Διαβουλεύσεων

ΔΙΠΛΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Β (Παρατηρήσεις έως και 05-04-2018)

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

MEDICIN EQUIPMENT 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018).     Τέλος Διαβούλευσης.

ΔΙΠΛΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Α (Παρατηρήσεις έως και 05-04-2018)

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

MEDICIN EQUIPMENT 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018).     Τέλος Διαβούλευσης.

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Β (Παρατηρήσεις έως και 05-04-2018)

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

MEDICIN EQUIPMENT 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018).     Τέλος Διαβούλευσης.

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Α (Παρατηρήσεις έως και 05-04-2018)

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

MEDICIN EQUIPMENT 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018).     Τέλος Διαβούλευσης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Παρατηρήσεις έως και 05-04-2018)

1.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ

2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ (ID) ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (MIC)

3.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA

4.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

5.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ) ΜΕ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟ

6.ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ REAL-TIME PCR

7.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

8.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ

9.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ REAL-TIME PCR

10.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

11.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 02-04-2018)

MEDICON HELLAS A.E. 1, 2, 3, 4 (Αποστολή παρατηρήσεων 03-04-2018)

ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-04-2018)

ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

DIACHEL Α.Ε. 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

LERIVA DIAGNOSTICS 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

SAFEBLOOD BIOANALYTICA 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018).   Τέλος Διαβούλευσης

ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (Παρατηρήσεις έως και 09-03-2018)

LERIVA 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 06-03-2018)

THERASYS 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 09-03-2018).   Τέλος Διαβούλευσης.

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (Παρατηρήσεις έως και 09-03-2018)

LERIVA 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 06-03-2018)

THERASYS 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 09-03-2018).   Τέλος Διαβούλευσης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Παρατηρήσεις έως και 23-02-2018)

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 1 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 22-02-2018)

ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 23-02-2018)

Ι. Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 23-02-2018)

MEDICON 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 23-02-2018)

ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS Α.Ε. 1, 2, 3, 4 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 23-02-2018)

SAFEBLOOD BIOANALYTICA Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 23-02-2018)

ΒΑΡΕΛΑΣ 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 23-02-2018)

RONTIS 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 23-02-2018).   Τέλος Διαβούλευσης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τους ειδικούς όρους και την σύμβαση συντήρησης και εν συνέχεια να υποβάλουν το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 20-2-2018, τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις)

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1, 2 (Αποστολή πρατηρήσεων 20-02-2018)

ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή πρατηρήσεων 20-02-2018).     Τέλος Διαβούλευσης

ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Παρατηρήσεις έως και 07-12-2017)

ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-12-2017)

SIAMOS MEDICAL 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-12-2017)

INTERMEDICA - ΕΜΜ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-12-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΛΙΝΗΣ (Παρατηρήσεις έως και 07-12-2017)

SANTAIR Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-12-2017)

Δ. ΚΟΣΡΤΕΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-12-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 04-12-2017)

ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-12-2017)

DRAEGER HELLAS S.A. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-12-2017).     Τέλος Διαβούλευσης.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  (Παρατηρήσεις έως και 04-12-2017)

DRAEGER HELLAS S.A. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-12-2017)

MEDICAL PLAN 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-12-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000