Αρχείο Προκηρύξεων

181. ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο 152/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΝΟΣ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ CTDI, ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΡΟΛΕΪ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ).

180. ΤΟ "Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο (251/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ"

ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

179. ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΜΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (59/2016) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ' ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ" ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

177.ΤΟ "Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο (274/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ WC ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ (Μ.Μ.Ο.)

ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ1 ΣΧΕΔΙΟ2

175. ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2286/95, Ν.2955/01, Ν. 3329/05, Ν.3580/2007, Ν.3846/10 ΚΑΙ ΤΩΝ Π.Δ. 118/2007 & Π.Δ. 60/2007, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ" ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

173. ΤΟ "Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο (277/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ) ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ(Μ.Α.Φ.) 9ος Α, ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΧΕΠΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ".

ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

171. ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Νο (276/2016) για την "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘ1"

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000