Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ)

Παρατηρήσεις μπορείτε να στείλετε στο email: bioiatriki2002@yahoo.com

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132045988

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ (Παρατηρήσεις έως και 13-01-2017)

SafeBlood BioAnalytica 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 13-01-2017).     Τέλος Διαβούλευσης.

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000