Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ)

Παρατηρήσεις μπορείτε να στείλετε στο email: bioiatriki2002@yahoo.com

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132045988

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑΣ (Παρατηρήσεις έως και 09-03-2017)

BIOG 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 09-03-2017)

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 09-03-2017)

Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 09-03-2017).   Τέλος Διαβούλευσης

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000