ΤΡΙΤΗ 2016-2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

κ.α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ & ΩΡΑ ΜΕΤΑΞΥ 13:00-16:00

"ΔΩΜΑ" ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (11ος όροφος-Κτίριο ΑΧΕΠΑ)

Υψηλάντου 45-47, 106 76 Αθήνα,

Κτίριο: Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων, 6ος όροφος

Τηλ.: 213-2041744, 213-2045102,

E-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com, sseh@evaggelismos-hosp.gr


Η Επιστημονική Ένωση συνεχίζει και αυτό το ακαδημαϊκό έτος τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις της Τρίτης και αναμένει την ενεργό συμμετοχή σας.

Η παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Ενώσεως Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.) θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, σε όλες τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτάται, σε pdf, στη σελίδα της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. στο site του Νοσοκομείου, μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης.

Η Επιστημονική Ένωση θα προσφέρει στους συμμετέχοντες καφέ/συνοδευτικά.

Πληροφορίες: Γραμματεία Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων, 6ος όροφος), τηλ. επικοινωνίας: 213-2041744, 213-2045102 και e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

ΤΡΙΤΗ 30/05/2017 - ΩΡΑ: 13:30-15:30

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΜΟ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ»

Συντονιστής: Ν. Χαρχαλάκης, Αιματολόγος, ΔιευθυντήςΕΣΥ, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος της Αιματολογικής-Λεμφωμάτων Κλινικής και ΜΜΜΟ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 • Διαδικασία ελέγχου κλινικών μελετών: Ι. Κωνσταντέλλος, Ειδικευόμενος Ιατρός - pdf
 • Πώς επηρεάζουν οι κλινικές μελέτες την καθημερινή πρακτική: Ι. Τσώνης, Ειδικευόμενος Ιατρός - pdf
 • Τι σημαίνει η επιβεβαίωση ή η απόρριψη του κύριου ερωτήματος που θέτει μία κλινική μελέτη: Χ. Γιατρά, Ειδικευόμενη Ιατρός - pdf
 • Τι πέραν των τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών: Ζ. Μέλλιος, Ειδικευόμενος Ιατρός - pdf

 

 

ΤΡΙΤΗ 23/05/2017 - ΩΡΑ: 13:30-16:30

και ΤΕΤΑΡΤΗ 24/05/2017 - ΩΡΑ: 13:00-15:40

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ»

Συντονιστές: Θ. Αποστόλου, Β. Βουγάς, Α. Τσιρογιάννη

ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2017

 • Νομοθεσία διαδικασίας μεταμόσχευσης οργάνων: A.   Παΐκοπούλου, Διευθύντρια ΕΣΥ, Νεφρολογικό Τμήμα,  Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - pdf
 • Ο ρόλος του συντονιστή στη μεταμοσχευτική διαδικασία: Α. Μπαλάσκα, Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Κλινική Συντονίστρια Μεταμοσχεύσεων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Στη θέση της κας Μπαλάσκα μίλησε ο κ. Δ. Πιστόλας, Νοσηλευτής, Κλινικός Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ») - pdf
 • Προμεταμοσχευτικός έλεγχος λήπτη: Α. Γεωργακόπουλος, Επιμελητής Α’, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - pdf
 • Προμεταμοσχευτικός έλεγχος δότη: Μ. Γιαννοπούλου, Επιμελήτρια Α’, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - pdf
 • Επεμβάσεις αφαίρεσης νεφρικών μοσχευμάτων από ζώντα και πτωματικό δότη και συντήρηση μοσχευμάτων: Ν. Ρουκουνάκης, Διευθυντής ΕΣΥ, Α’ Χειρουργικό Τμήμα - Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - pdf1, pdf2, video
 • Επέμβαση  μεταμόσχευσης νεφρού στο λήπτη: Ε. Δασκαλάκη, Ειδικευόμενη Ιατρός, Α’ Χειρουργικό Τμήμα-Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - pdf
 • Μετεγχειρητική παρακολούθηση και επιπλοκές: Β. Καλατζής, Ειδικευόμενος Ιατρός, Α’ Χειρουργικό Τμήμα - Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - pdf
 • Συζήτηση

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2017

 • Η Ανοσολογία της μεταμόσχευσης του νεφρού: Α. Ταράση, Διευθύντρια ΕΣΥ, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - pdf
 • Η συμβολή του Τμ. Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας στη μεταμόσχευση νεφρού: Β. Κίτσιου, Επιμελήτρια Α’, Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - pdf
 • Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα/σχήματα: Θ. Αποστόλου, Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Νεφρολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - pdf
 • Οξεία και χρόνια δυσλειτουργία νεφρικού μοσχεύματος:

Ε. Μπέη, Ειδικευόμενη Ιατρός, Νεφρολογικό Τμήμα,  Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - pdf

Σ. Γαρδικιώτη, Ειδικευόμενη Ιατρός, Νεφρολογικό Τμήμα,  Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - pdf

 • Ιστοπαθολογία νεφρικού μοσχεύματος:

Χ. Βουρλάκου, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - pdf

Χ. Γακιοπούλου, Καθηγήτρια Παθολογοανατομίας ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» - pdf

 • Χρόνια παρακολούθηση ασθενών με μεταμόσχευση: Επιπλοκές: Γ. Τσούκα, Επιμελήτρια Β’, Νεφρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - pdf
 • Συζήτηση περιστατικών

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Κλινικό Φροντιστήριο θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες Τρίτη 23/05 και Τετάρτη 24/05 2017 στο Αμφιθέατρο «Δώμα» (11ος), Κτίριο ΑΧΕΠΑ, του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε., πριν την έναρξή του στο «Δώμα».

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν μετά τη λήξη του Κλινικού Φροντιστηρίου, στους συμμετέχοντες που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των συνολικών ωρών του.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες καφές, ελαφρύ γεύμα και αναψυκτικά.

 

 

ΤΡΙΤΗ 25/04/2017 - ΩΡΑ: 13:30-15:30

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΨΥΧΩΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  ΣΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ»

Συντονίστρια: Ε. Μαλαμά-Παπαϊωάννου, Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη

Ομιλήτρια: Κ. Προκοπάκη, Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ - pdf-1, pdf-2

 

ΤΡΙΤΗ 21/03/2017 - ΩΡΑ: 13:30-14:30

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΜΟ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ"

Συντονιστής: Ν. Χαρχαλάκης

Εισαγωγή: Ν. Χαρχαλάκης, Αιματολόγος, Διευθυντής, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος - pdf

Ομιλητής: Θ. Καρμίρης, Αιματολόγος, Διευθυντής - pdf

 

ΤΡΙΤΗ 14/03/2017 - ΩΡΑ: 13:30-15:00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

* ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ"

Συντονιστής: Ι. Δατσέρης, Συντονιστής Διευθυντής Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής
 • Εγκυμοσύνη και ιοντίζουσαακτινοβολία: Ε. Ξυράφη, Ακτινοφυσικός, Υπεύθυνη Ακτινοπροστασίας Ακτινολογικού Τμήματος - pdf
 • Διαδικασίες κατά την παραπομπή γυναίκας αναπαραγωγικής ηλικίας για ακτινολογική εξέταση: Α. Ταβερναράκη, Επιμελήτρια Α’, Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου - pdf
 • Διαδικασίες κατά την παραπομπή γυναίκας αναπαραγωγικής ηλικίας για εξέταση Πυρηνικής Ιατρικής: Φ. Ροντογιάννη, Διευθύντρια, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής - pdf
 • Υπολογισμός δόσης σε έγκυο που υποβλήθηκε σε ακτινολογικές εξετάσεις και εξέταση PETστο νοσοκομείο: Α. Σαμαρτζής, Ακτινοφυσικός, Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας Τμημάτων Πυρηνικής Ιατρικής και Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου - pdf

* Υπεύθυνος οργάνωσης: Α. Σαμαρτζής, Ακτινοφυσικός

 

ΤΡΙΤΗ 21/02/2017 - ΩΡΑ: 13:30-15:30

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διευθυντής: Α. Ταβερναράκης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

Συντονιστές: Δ. Καράκαλος, Δ. Κραβαρίτης

 • Εισαγωγή: Δ. Κραβαρίτης, Διευθυντής, Νευρολογικό Τμήμα
 • Επιληπτικές κρίσεις συνεπεία παθολογικών καταστάσεων: Ι. Κουτσουβέλης, Διευθυντής, Ε’ Παθολογικό Τμήμα - pdf
 • Συγκοπτικό επεισόδιο και επιληψία: Ι. Χαβελές, Επιμελητής Α’, Α’ Καρδιολογικό Τμήμα - pdf
 • Διεθνής ταξινόμηση επιληψίας: Β. Γκουρμπαλή, Επιμελήτρια Β’, Νευρολογικό Τμήμα - pdf
 • Επιληψία - Θεραπευτικές αρχές και πρόγνωση: Π. Αγγελιδάκης, Διευθυντής, Νευρολογικό Τμήμα - pdf

 

ΤΡΙΤΗ 24/01/2017 - ΩΡΑ: 13:00-16:00

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διευθυντής: Δρ. Θ. Αποστόλου, Επιστημονικα και Διοικητικά Υπεύθυνος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ"

Συντονιστής: Β. Μαργέλλος

 • Εισαγωγή: Β. Μαργέλλος, Διευθυντής, Νεφρολογικό Τμήμα - pdf
 • Επιδημιολογία νεφρολιθίασης: Χ. Λιότση, Ειδικευόμενη Ιατρός, Νεφρολογικό Τμήμα - pdf
 • Παθογενετικοί μηχανισμοί: Γ. Τσούκα, Επιμελήτρια Β’, Νεφρολογικό Τμήμα - pdf
 • Κλινική εικόνα - Απεικονιστικός έλεγχος: Μ. Σμυρλή, Ειδικευόμενη Ιατρός, Νεφρολογικό Τμήμα - pdf
 • Διαιτητική και φαρμακευτική παρέμβαση: Ε. Μπέη, Ειδικευόμενη Ιατρός, Νεφρολογικό Τμήμα - pdf
 • Χειρουργική αντιμετώπιση νεφρολιθίασης: Δ. Σιάτος, Ειδικευόμενος Ιατρός, Ουρολογικό Τμήμα - pdf

 

ΤΡΙΤΗ 10/01/2017 - ΩΡΑ: 13:30-15:30

Ε' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διευθυντής: Καθηγητής Α. Σκουτέλης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ"

Σε συνεργασία με τα Τμήματα Δερματολογικό και Μικροβιολογικό 

Συντονιστές: Β. Παπασταμόπουλος, Γ. Αναστασιάδης

 • Επιδημιολογία: Ε. Κάκαλου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ε’ Παθολογικού Τμήματος-Μονάδας Λοιμώξεων - pdf
 • Κλινική εικόνα: Α. Μαλούχου, Επιμελήτρια Β΄, Δερματολογικό Τμήμα - pdf
 • Διαφοροδιάγνωση: Γ. Αναστασιάδης, Διευθυντής, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος Δερματολογικού Τμήματος
 • Εργαστηριακή διάγνωση: Ε. Μπελεσιώτου, Διευθύντρια, Μικροβιολογικό Τμήμα - pdf
 • Θεραπεία: Χ. Βαδάλα, Διευθύντρια, Ε' Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα Λοιμώξεων - pdf

 

ΤΡΙΤΗ 13/12/2016 - ΩΡΑ: 13:30-15:30

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διευθυντής: Καθηγητής Σ. Ζακυνθινός

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Συντονιστής: Ι. Καλομενίδης

 • Εισαγωγή: Ι. Καλομενίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, Υπεύθυνος ΠνευμονολογικούΤμήματοςΚλινικής Εντατικής Θεραπείας - pdf
 • Προσβολή του πνευμονικού παρεγχύματος από συστηματικά αυτοάνοσανοσήματα: Ι. Σιγάλα, Επιμελήτρια Β΄, Πνευμονολογικό Τμήμα Κλινικής Εντατικής Θεραπείας - pdf
 • Προσβολή των αεραγωγών των αναπνευστικών μυών και της πνευμονικής κυκλοφορίας απόσυστηματικάαυτοάνοσανοσήματα: Γ. Χειλάς, Επικουρικός Ιατρός, Κλινική Εντατικής Θεραπείας - pdf
 • Πνευμονικήπροσβολή στις συστηματικές αγγειίτιδες: Ν. Γιαννιού, Επικουρική Ιατρός, Πνευμονολογικό Τμήμα Κλινικής Εντατικής Θεραπείας - pdf
 • Προσβολή του υπεζωκότα στα πλαίσια συστηματικών νοσημάτων: Ι. Καλομενίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, Υπεύθυνος ΠνευμονολογικούΤμήματοςΚλινικής Εντατικής Θεραπείας - pdf

 

ΤΡΙΤΗ 22/11/2016 - ΩΡΑ: 13:30-15:30

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Συντονίστρια: Καθηγήτρια Γ. Τουλούμη

 • Βασικές αρχές στατιστικής: Ν. Πανταζής, Μέλος ΕΔΙΠ - pdf
 • Είδη μελετών: Β. Σύψα, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής - pdf
 • Πως διαβάζουμε μια μελέτη: Γ. Τουλούμη, Καθητήτρια Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας - pdf

 

ΤΡΙΤΗ 08/11/2016 - ΩΡΑ: 14:00-15:00

ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διευθυντής: Γ. Χαρκιολάκης, Επιστημονικα και Διοικητικά Υπεύθυνος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Συντονιστής: Γ. Χαρκιολάκης

 • Εισαγωγή - Πρόλογος: Γ. Χαρκιολάκης, Διευθυντής, Επιστ.και Διοικητικά Υπεύθυνος
 • Επιδημιολογία, κλινικές μορφές, εντοπισμός, αιτιολογικοί παράγοντες ανάπτυξης των καρκινωμάτων του δέρματος: Α. Ζώτου, Ειδικευόμενη Ιατρός
 • Βασικοκυτταρικό, ακανθοκυτταρικόκαρκίνωμα του δέρματος του προσώπου: Από τη διάγνωση στη χειρουργική αντιμετώπιση: Γ. Φιολιτάκης, Επικουρικός Ιατρός
 • Κακοήθες μελάνωμα του δέρματος του προσώπου – Ιδιαιτερότητες και χειρουργικοί χειρισμοί στην αισθητική ζώνη του προσώπου: Μ. Κοτρώτσιου, Επιμελήτρια Α΄

Σημείωση: Οι εισηγητές δεν επιθυμούν να αναρτηθούν οι παρουσιάσεις τους στο site.

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000