Οργανόγραμμα - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Νεφρολογικό

Συντονιστής Διευθυντής/Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χριστοδουλίδου Χρυσταλλένη

Προϊστάμενος/η Νοσηλευτής/τρια (Κλινική): Μάστορη Άννα

Προϊστάμενος/η Νοσηλευτής/τρια (Μονάδα Τεχνητού Νεφρού):

Επικοινωνία

Συντονιστής Διευθυντής τηλ.:

213 204 1328

Προϊστάμενος/η Νοσηλευτής/τρια τηλ.:

213 204 1640

Ιατρικό Προσωπικό τηλ.:

213 204 1624, 213 204 1623,

213 204 1626, 213 204 5266,

213 204 5267, 213 204 1625,

213 204 1158

Γραμματεία τηλ.:

213 204 1624

Νοσηλευτικό Προσωπικό τηλ.:

213 204 1640, 213 204 5861

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού τηλ.:

213 204 1369, 213 204 1342

Μονάδα Συνεχούς Φορητής Περιτοναικής Κάθαρσης

213 204 1626

Εξωτερικό Ιατρείο τηλ.:

213 204 1280, 213 204 1248

FAX:

213 204 1328, 213 204 1624

Ε-mail:

nephrology@evaggelismos-hosp.gr

Δραστηριότητες

Το Νεφρολογικό Τμήμα, από το πρώτο έτος λειτουργίας του (1979), ανέπτυξε όλες τις δραστηριότητες της Νεφρολογίας. Το προσωπικό του Τμήματος, αποτελείται από 9 ειδικευμένους Νεφρολόγους, ενώ παράλληλα χορηγεί πλήρη ειδικότητα (4 έτη), για 10 θέσεις ειδικευομένων, καθώς και για 2 υπεράριθμες.

Στο Τμήμα, επιτελούνται επί μέρους επιστημονικές δραστηριότητες που αφορούν στην εξυπηρέτηση και περίθαλψη νεφρολογικών ασθενών και συγκεκριμένα:

 1. Νεφρολογική Κλινική με δυναμικότητα 22 κλινών,

 2. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με σύγχρονο εξοπλισμό (24 μηχανήματα),

 3. Μονάδα Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης, με δυναμικότητα 4 κλινών,

 4. Μονάδα Πλασμαφαίρεσης,

 5. Ιατρείο και Νοσηλεία Μεταμοσχευμένων ασθενών,

 6. Εξωτερικά Ιατρεία.

Ειδικότερα:

 • Στην Κλινική νοσηλεύονται κατά μέσον όρο 1.250 ασθενείς ετησίως, για όλες τις παθήσεις που αφορούν στην Νεφρολογία, όπως Σ.Ν., Ανοσολογικά Νοσήματα, Αρτηριακή Υπέρταση, Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια, Νεφρολιθίαση, Λοιμώξεις ουροποιητικού, ΧΝΑ, προετοιμασία για ΧΠΑ και Μεταμόσχευση, Κληρονομικά Νοσήματα κ.ά. Επίσης, πραγματοποιούνται περίπου 100 βιοψίες νεφρού, σε ετήσια βάση.

 • Στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, διενεργούνται κατά μέσον όρο 9.500 αιμοκαθάρσεις ετησίως, σε ασθενείς ενταγμένους σε μόνιμο πρόγραμμα, καθώς και νοσηλευόμενους στο Νεφρολογικό Τμήμα ή/και σε άλλα Τμήματα του Νοσοκομείου. Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια της Γενικής Εφημερίας διενεργούνται έκτακτες αιμοκαθάρσεις (και ανασφαλίστων).

 • Η Μονάδα Συνεχούς Περιτοναϊκής Κάθαρσης, εκτός των 4 κλινών, διαθέτει και εξωτερικό Ιατρείο το οποίο εξυπηρετεί κατά μέσον όρο 30 ασθενείς, σε ετήσια βάση.

 • Στην Μονάδα Πλασμαφαίρεσης διενεργούνται κατά μέσον όρο 250 πλασμαφαιρέσεις, σε ετήσια βάση.

 • Διενεργούνται Εξωτερικά Ιατρεία 4 ημέρες εβδομαδιαίως: α. 4 ημέρες, για περιστατικά που εμπίπτουν στο αντικείμενο της Γενικής Νεφρολογίας, με ειδικό ενδιαφέρον για ορισμένα Νοσήματα, όπως Σ.Ν., Κληρονομικά Νοσήματα, Αρτηριακή Υπέρταση, Χρόνια Νεφρική Νόσο κ.ά., β. 2 ημέρες, για περιπτώσεις ασθενών με ζητήματα μεταμόσχευσης.

 

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, διενεργούνται μαθήματα: στο Νεφρολογικό Τμήμα, σε άλλες Κλινικές, καθώς και στην Νοσηλευτική Υπηρεσία. Στο Εξωτερικό Ιατρείο των Μεταμοσχεύσεων, προσέρχονται για εκπαίδευση ιατροί άλλων Νοσοκομείων.

Επίσης, εξελίσσονται και παρακολουθούνται διάφορα ερευνητικά πρωτόκολλα νοσημάτων, όπως π.χ. για αγγειίτιδες, ΣΕΛ, σπειραματονεφρίτιδες, κληρονομικά νοσήματα κ.ά.

Θέση

Το Νεφρολογικό Τμήμα, λειτουργεί στον 6ο όροφο του Κτηρίου ΑΧΕΠΑ.

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, λειτουργεί στον 2ο όροφο του Παλαιού Κτηρίου.

Η Μονάδα Συνεχούς Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης, λειτουργεί στο 6ο όροφο του Κτηρίου ΑΧΕΠΑ.

Τα Εξωτερικά Ιατρεία (ιατρείο 22), λειτουργούν στον 2ο όροφο του Παλαιού Κτηρίου, για όλα τα Νεφρολογικά περιστατικά.

Τα Εξωτερικά Ιατρεία (ιατρείο 22), λειτουργούν κάθε Δευτέρα στον 2ο όροφο του Παλαιού Κτηρίου, για Μεταμοσχεύσεις.

Τα Εξωτερικά Ιατρεία (ιατρείο 9), λειτουργούν κάθε Τρίτη στον 1ο όροφο του Παλαιού Κτηρίου, για Μεταμοσχεύσεις.

Σύνδεσμοι (links/παραπομπές για άλλες ιστοσελίδες, ιστότοπους, έγγραφα κ.τ.λ.)

 

 


Διευθυντής:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΗΣ

Τηλέφωνα:

213-2041283

Fax:

213-2041807

Θέση:

3ος Όροφος Παλαιού Κτιρίου    

 


Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000