Αιμοδοσία

Συντονιστής Διευθυντής/Επιστημονικά Υπεύθυνος/η: Κουτσογιάννη Παναγιώτα

Επικοινωνία

Συντονιστής Διευθυντής /Επιστημονικά Υπεύθυνος/η τηλ.:

213 204 3965

Γραμματεία τηλ.:

213 204 3963

Ιατρικό Προσωπικό τηλ.:

213 204 3951

 (Αιμοπεταλιοαφαιρέσεις, Αιμοδότες)

Νοσηλευτικό Προσωπικό - Προϊσταμένη τηλ.:

213 204 3956 - 213 204 3954

Εργαστήριο Ιολογικού Ελέγχου τηλ.:

Τμήμα Αιμοπεταλιοαφαιρέσεων:

Αίθουσα Αιμοδοτών

213 204 3957 - 213  204 3961

213 204 3966

213 204 3960

Γραφείο Επισκεπτών Υγείας: 

213 204 3964

Ε-mail:

aimodosia@evaggelismos-hosp.gr 

Ώρες λειτουργίας για Αιμοδότηση

 Η αίθουσα αιμοδοτών του Νοσοκομείου μας λειτουργεί στο Ισόγειο Νέας πτέρυγας Χειρουργείων στο Τμήμα  Αιμοδοσίας.

Ώρες λειτουργίας  : Δευτέρα και Τετάρτη από 08.30π.μ -17.30 μ.μ.

Τρίτη Πέμπτη  Παρασκευή από 08.30 π.μ -14.30μ.μ

Σάββατο από 09.00 π.μ -14.00μ.μ Κυριακή και αργίες κλειστά.  

Οι αιμοδότες όταν προσέρχονται για αιμοδότηση, θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως , έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους όπως Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Βιβλιάριο Υγείας ή Άδεια Παραμονής ή Άδεια οδήγησης και οπωσδήποτε το ΑΜΚΑ τους.

Τηλ.Επικοινωνίας  2132043960

Δραστηριότητες

Το προσωπικό του Τμήματος:

- Εξετάζει και προβαίνει σε λήψη αίματος από 60-80 αιμοδότες καθημερινά (στο χώρο αιμοληψιών), ενώ παράλληλα διενεργεί περίπου 15-20 εξωτερικές αιμοληψίες/μήνα (στο χώρο εργασίας των εθελοντών αιμοδοτών). Των αιμοληψιών προηγείται ιατρική εξέταση, λήψη πλήρους ιστορικού και έλεγχος αιμοσφαιρίνης ή αιματοκρίτη.

- Ενημερώνει ενδιαφερόμενους εθελοντές αιμοδότες, στο χώρο εργασίας τους (από Επισκέπτη Υγείας του Τμήματος, κατόπιν ραντεβού, περίπου 15-20 φορές/μήνα).

- Καλύπτει τις ανάγκες Τμήματος Μεσογειακής Αναιμίας (μεταγγίσεις 3-4 φορές μηνιαία, σε 25 παιδιά παρακολουθούμενα για τις συνέπειες της συγγενούς αναιμίας).

- Διενεργεί καθημερινά 6-8 συνεδρίες αιμοπεταλιοαφαίρεσης.

- Προβαίνει σε ακτινοβόληση όλων των μεταγγιζόμενων μονάδων αίματος και των προϊόντων που προορίζονται για μεταμοσχευμένους ασθενείς.

- Εκτελεί καθημερινά, ορολογικό έλεγχο των μεταδιδόμενων νοσημάτων σε όλες τις μονάδες αίματος και αιμοπεταλιοαφαιρέσεων, καθώς και στους ασθενείς του Νοσοκομείου αλλά και των εξωτερικών ιατρείων.

- Τυποποιεί μονάδες αίματος για ευαισθητοποιημένους ασθενείς, σε άλλα ερυθροκυτταρικά συστήματα, εκτός ΑΒΟ και Rhesus.

- Ανιχνεύει και ταυτοποιεί αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα στους ευαισθητοποιημένους ασθενείς (άμεσο–έμμεσος Coombs)

- Εκτελεί ορολογικές και μοριακές τεχνικές για αδιευκρίνιστες ομάδες αίματος (ΑΒΟ και Rhesus).

- Ελέγχει αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα και προσδιορίζει αντιγονικά συστήματα σε αιμοπετάλια με μοριακές τεχνικές.

- Επεξεργάζεται καθημερινά όλους τους ασκούς αίματος για παραγωγή πλάσματος καιι αιμοπεταλίων.

- Παρασκευάζει κρυοίζημα και pull λευκαφαιρεμένων αιμοπεταλίων σε θεραπευτικές δόσεις.

- Παρασκευάζει  αδρανοποιημένα  παράγωγα  πλάσματος.

- Εκτελεί ελέγχους Ηπατίτιδας B, C, D και γονοτύπων με μοριακές τεχνικές καθώς και ελέγχους μεταλλαγμένων  στελεχών Ηπατίτιδας Β.

- Εκτελεί ελέγχους IgM, IgG, CMV, με ορολογικές τεχνικές για ορολογικά αρνητικούς ασθενείς  με μεταμόσχευση μυελού των οστών.

- Πραγματοποιεί ομάδες αίματος για ασθενείς και αιμοδότες, με αυτόματο εξοπλισμό.

- Επεξεργάζεται το αίμα με μηχανήματα αυτόματου διαχωρισμού, με αποτέλεσμα την λήψη λευκαφαιρεμένων ποιοτικά αναβαθμισμένων παραγώγων αίματος.

- Εφαρμόζει σύστημα ποιότητας για προσδιορισμό ΑΒΟ και  Rhesus και τακτικό εξωτερικό έλεγχο μεταδιδομένων νοσημάτων, ομάδων αίματος, διασταύρωση, αμέσου Coombs αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων, σε συνεργασία με Οίκους Πιστοποίησης του Εξωτερικού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΙΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΑΜΚΑ.

Θέση

Το Τμήμα Αιμοδοσίας, λειτουργεί στο Νέο Κτίριο Χειρουργείων. 

.

Σύνδεσμοι (links/παραπομπές για άλλες ιστοσελίδες, ιστότοπους, έγγραφα κ.τ.λ.)

 

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000