Φαρμακευτικό

Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη: Βλάχου Μαργαρίτα

Επικοινωνία

Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη τηλ.:

213 204 5765

Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί τηλ.:

213 204 1267, 213 204 1351

Διαχείριση Φαρμακείου τηλ.:

213 204 1384

Διαχείριση Υγειονομικού Υλικού τηλ.:

213 204 1584

FAX:

213 204 1147

Ε-mail:

pharmakeio@evaggelismos-hosp.gr

Δραστηριότητα

Το Φαρμακευτικό Τμήμα παρέχει Φαρμακευτική Περίθαλψη και εξυπηρετεί εσωτερικούς ασθενείς που νοσηλεύονται στις Κλινικές του Νοσοκομείου, και εξωτερικούς ασθενείς στους οποίους υπάγονται ασφαλισμένοι φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), κάτοχοι βιβλιαρίων οικονομικής αδυναμίας (άποροι) καθώς και αλλοδαποί νομίμως εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

 

Σημαντικές Πληροφορίες:

 

1. Εξυπηρέτηση Εξωτερικών Ασθενών

Για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών ασθενών το Φαρμακείο είναι ανοικτό από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8:30-13:00

1.    Οι ασθενείς που προσέρχονται στο Φαρμακείο για την παραλαβή φαρμάκων οφείλουν να προσκομίζουν την ιατρική συνταγή, το θεωρημένο βιβλιάριο και την αστυνομική τους ταυτότητα.

2.    Τα φάρμακα αναγράφονται στην ιατρική συνταγή, η οποία φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του θεράποντα επιμελητή ιατρού, του ελεγκτή ιατρού, όπου αυτό είναι απαραίτητο, καθώς και τη στρογγυλή σφραγίδα του Νοσοκομείου. Για την εκτέλεση συνταγών φαρμάκων υψηλού κόστους είναι απαραίτητη και η ιατρική γνωμάτευση.

3.    Το Φαρμακείο δεν χορηγεί φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή.

4.    Στο Φαρμακείο χορηγούνται φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρούς του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» και της Πολυκλινικής. Η εκτέλεση συνταγών φαρμάκων συνταγογραφημένων από ιατρούς άλλων Νοσοκομείων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι το Φαρμακείο διαθέτει τα φάρμακα και η ιατρική συνταγή φέρει τη σφραγίδα «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ».

5.    Τα φάρμακα υψηλού κόστους για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

 

2. Εξυπηρέτηση Νοσηλευόμενων Ασθενών

Η χορήγηση φαρμάκων για τους Νοσηλευόμενους ασθενείς γίνεται με εκτέλεση της ατομικής ηλεκτρονικής συνταγής με χρήση του πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου. Ο Φαρμακοποιός ελέγχει τα συνταγογραφημένα φαρμακευτικά σκευάσματα, την ένδειξη χορήγησης, τη δοσολογία και τη διάρκεια θεραπείας και εκτελεί την ιατρική συνταγή. Στη συνέχεια τα φάρμακα παραδίδονται στην υπεύθυνη Προϊσταμένη του αντίστοιχου Νοσηλευτικού Τμήματος και χορηγούνται στους ασθενείς σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες του θεράποντα ιατρού.

Μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας του Φαρμακευτικού Τμήματος καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες τα Νοσηλευτικά Τμήματα εξυπηρετούνται από εφημερεύοντα Φαρμακοποιό για τη χορήγηση φαρμάκων σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών.

Θέση

Το Φαρμακευτικό Τμήμα λειτουργεί στο ισόγειο του Κτηρίου ΑΧΕΠΑ.

Σύνδεσμοι (links/παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες, ιστότοπους, έγγραφα κ.τ.λ.)

Σημαντικές διευθύνσεις

1. Ε.Ο.Φ.: http://www.eof.gr

2. Ι.Φ.Ε.Τ.: http://www.ifet.gr

3. ΓΑΛΗΝΟΣ: http://www.galinos.gr/

4. UNIVADIS: http://www.univadis.gr/

5. e-database: http://www.e-database.gr/

 

Σύλλογοι

1. ΠΕΦΝΙ: http://www.pefni.gr

2. ΠΦΣ: http://www.pfs.gr

3. ΠΕΦ: http://www.pepharm.gr

4. ΣΦΕΕ: http://www.sfee.gr

5. EAHP: http://www.eahp.eu

6. FIP: http://www.fip.org

7. ESCP: http://www.escpweb.org/cms/home

 

Ιστολόγια - Blogs

1. Nosfar/Νοσοκομειακή Φαρμακευτική: http://www.nosfar.gr
2.
EHPB/European Hospital Pharmacy Blog: http://ehpb.blogspot.com  

 

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000