Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Προϊστάμενος/η: Κοτζαϊράκης Γεώργιος

Επικοινωνία:

Προϊστάμενος/η τηλ.:

213 204 1338, 213 204 5980

Γραμματεία τηλ.:

213 204 1283

FAX:

213 204 1352

Ε-mail:

bioiatriki@evaggelismos-hosp.gr

Δραστηριότητες

Το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας λειτουργεί από το 1981. Η οργανωτική δομή του Τμήματος επικαιροποιήθηκε το 1992, με βασικό σκοπό -λόγω εξειδίκευσης- την καλύτερη αντιμετώπιση των βλαβών και της συντήρησης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με παράλληλη εκπαίδευση των τεχνικών του Τμήματος.

Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των συσκευών του Νοσοκομείου κατά την πρόσφατη δεκαετία, αλλά κυρίως οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και η νομοθεσία περί προμηθειών, επέβαλαν την προσαρμογή του Τμήματος στις νέες ανάγκες.

Συγκεκριμένα, από το 2001, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, μετά από πρόταση του προϊστάμενου του Τμήματος και απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, συμμετέχει σήμερα σε ένα πλέγμα διαδικασιών και εκτελεί μία σειρά ενεργειών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

- Υποστήριξη απόκτησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

- Καταγραφή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

- Προληπτική συντήρηση

- Επισκευαστική συντήρηση

- Περιοδικοί έλεγχοι

- Διαχείριση συμβάσεων συντήρησης και εποπτεία διεξαγωγής ελέγχων

- Διαχείριση δυσμενών περιστατικών

- Εκπαίδευση χρηστών

Τέλος, το Τμήμα ασχολείται με την οργάνωση και διατήρηση Συστήματος Ποιότητας των υπηρεσιών του ΤΚΜ.

Θέση

Το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, λειτουργεί στον 3ο όροφο του Παλαιού Κτηρίου

Σύνδεσμοι  

 

Γραφεία (που υπάγονται στο Τμήμα):

Γραφείο Μελετών τηλ.:

213 204 5988

Γραφείο συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Συνεργείο ηλεκτρονικών μονάδων και χειρουργείων τηλ.:

213 204 1287

 

Συνεργείο ηλεκτρονικών ακτινοδιαγνωστικών και αναλυτικών συστημάτων τηλ.:

213 204 5984, 213 204 5985

 

Συνεργείο ψυκτικών βιοϊατρικής τεχνολογίας τηλ.:

213 204 5986


 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000