Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Μαραυγάκη Ευαγγελία

Επικοινωνία

Προϊστάμενος

Τηλ.: 2132041781

FAX: -

Ε-mail: grafeio_poiotitas@evaggelismos-hosp.gr
                
          sunekpaideusi@evaggelismos-hosp.gr

Δραστηριότητες

α. Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ( Α.Τ.Ε.Π.Ε.Σ.Ε) εφαρμόζει, σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, την Πολιτική Ποιότητας του Νοσοκομείου όπως αυτή διαμορφώνεται από την Διοίκηση του Νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα και Πρακτικές.

β.  Παρακολουθεί τις ερευνητικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Νοσοκομείο.

γ. Υλοποιεί σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου την Πολιτική Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους του Οργανισμού, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Διοίκηση  του Νοσοκομείου και κατόπιν αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού.

Θέση

Το Τμήμα λειτουργεί  στον 3ο Όροφο του Παλαιού Κτηρίου, στο Γραφείο Π3.6.

Σύνδεσμοι (links/παραπομπές για άλλες ιστοσελίδες, ιστότοπους, έγγραφα κ.τ.λ.)

 

Γραφεία (που υπάγονται στο Τμήμα) :  -

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000