ΈΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

 


ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47, 10676 ΑΘΗΝΑ
Κτίριο: Οίκος Αδελφών Νοσοκόμων, 6ος όροφος

Πρόεδρος του Δ.Σ.: Δρ. Καλλιόπη Αθανασιάδη
Διοικ. Γραμματέας του Δ.Σ.: Κατερίνα Παπαμαλή

Γραμ. Υποστήριξη: Ξανθή Τρυφέρη

Τηλ: 213-2041744, 213-2045102
E-mail: sseh@evaggelismos-hosp.gr & sseh.evaggelismos@gmail.com
Journal Website: www.hospitalchronicles.gr

 

Η διαδικτυακή Εικαστική Έκθεση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Επιστημονικής Ένωσης και συμμετέχουν Μέλη της Ε.Ε.Π.Ν.Ε., Καλλιτέχνες του Νοσοκομείου μας.

Μπορείτε ανοίξετε το ηλεκτρονικό αρχείο πατώντας εδώ

Θερμές ευχαριστίες ανήκουν στους Καλλιτέχνες που αποδέχθηκαν την πρόσκληση της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. για την έκθεση των έργων τους.

*Εναλλακτικά μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο της Εικαστική Έκθεσης, σε χαμηλότερη ανάλυση, πατώντας εδώ

 

 

COVID - 19

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/stayhome.png

Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση των Ασθενών με Σύνδρομο VIPIT, μετά από τον Εμβολιασμό έναντι του Ιού SARS-COV-2 με το Εμβόλιο της AstraZeneca (07-04-21)

Πρόσφατα αναφέρθηκαν περιπτώσεις εμφάνισης ταυτόχρονα θρομβοπενίας και θρομβώσεων μετά από εμβολιασμό έναντι του SARS-COV-2 με το εμβόλιο της AstraZeneca (ΑΖ). Στη βιβλιογραφία η επιπλοκή αυτή αναφέρεται ως Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia (VIPIT). Παρά τις ανωτέρω αναφορές, η σχέση του οφέλους από το εμβόλιο για την πρόληψη της λοίμωξης από τον ιό SARS-COV-2 θεωρείται ότι υπερτερεί έναντι του κινδύνου από τις επιπλοκές σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΜΑ).

Η συχνότητα εμφάνισης θρομβώσεων σε συνήθεις θέσεις (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση κάτω άκρων, πνευμονική εμβολή) μετά από εμβολιασμό με το εμβόλιο της ΑΖ δεν διαφέρει από εκείνη στον γενικό πληθυσμό.

Εμφάνιση θρομβοπενίας χωρίς θρόμβωση μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της ΑΖ μπορεί να οφείλεται σε ποικίλα αίτια. Διαχρονικά έχει παρατηρηθεί θρομβοπενία μετά από τη χορήγηση πολλών εμβολίων, τα οποία περιλαμβάνονται στα καθιερωμένα προγράμματα εμβολιασμών σε παγκόσμια κλίμακα.

Το σύνδρομο VIPIT είναι μια πολύ σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή, που έχει συσχετισθεί με το εμβόλιο της ΑΖ και συνδυάζει θρομβοπενία και θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις, συχνότερα στους φλεβώδεις κόλπους του εγκεφάλου και στα σπλαγχνικά αγγεία. Η συχνότητα αναφέρεται σε 1έως 8 περιπτώσεις ανά 1.000.000 δόσεων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα δεδομένα, η επιπλοκή παρουσιάζεται κατά κανόνα σε γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 55 ετών. Ο χρόνος εμφάνισης του συνδρόμου κυμαίνεται από 4 έως 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Με βάση την έως τώρα μελέτη των περιστατικών, θεωρείται ότι ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός είναι ανοσολογικός και ανάλογος της θρομβοπενίας από ηπαρίνη (Heparin Induced Thrombocytopenia/ΗΙΤ). Οφείλεται δε στη δημιουργία αντισωμάτων έναντι του παράγοντα 4 των αιμοπεταλίων (Platelet Factor 4/PF4), χωρίς όμως προηγούμενη έκθεση του ασθενούς σε ηπαρίνη.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει αποδεδειγμένη συσχέτιση του συνδρόμου με προηγούμενο ιστορικό θρόμβωσης, θρομβοπενία ή κληρονομική θρομβοφιλία.

Είναι εξαιρετικής σημασίας η έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου VIPIT και η κατάλληλη αντιμετώπιση για την αίσια έκβαση των ασθενών.

Οι ασθενείς που εμφανίζουν μόνο θρομβοπενία ή μόνο θρόμβωση μετά τη χορήγηση του εμβολίου ΑΖ συνιστάται να υποβάλλονται στον κατάλληλο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, να λαμβάνουν την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή και να είναι σε στενή παρακολούθηση.

Σε κάθε ασθενή που εμφανίζεται με θρομβοπενία (αιμοπετάλια <150.000/μL)και θρόμβωση ή συμπτώματα που μπορεί να σχετίζονται με φλεβική ή αρτηριακή θρόμβωση (ζάλη, επίμονη και σοβαρή κεφαλαλγία, διαταραχές όρασης, εστιακή νευρολογική συνδρομή, κοιλιακό ή θωρακικό άλγος, δύσπνοια, οίδημα και ερυθρότητα σκέλους, ωχρότητα και ψυχρότητα άκρου), εντός 28 ημερών από τον εμβολιασμό, θα πρέπει να διενεργείται ο κάτωθι έλεγχος:

 • Γενική αίματοςκαι επίχρισμα για την επιβεβαίωση της θρομβοπενίας και τη διαφορική διάγνωση εναλλακτικών αιτίων αυτής
 • Έλεγχος πήξηςπου περιλαμβάνει PT, aPTT, ινωδογόνο και D-dimers
 • Διαγνωστικός απεικονιστικός έλεγχος για ανάδειξη αρτηριακής ή φλεβικής θρόμβωσης, ανάλογα με τα συμπτώματα του ασθενούς.

Επί αυξημένων επιπέδων D-dimers και θρομβοπενίας (χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα από το επίχρισμα του αίματος) και παρουσίας κλινικών ή απεικονιστικών ενδείξεων θρόμβωσης, θεωρείται πιθανή η διάγνωση VIPIT. Για την επιβεβαίωση του συνδρόμου VIPIT απαιτείται διαγνωστικός έλεγχος για ΗΙΤ, που περιλαμβάνει δύο στάδια:

 • Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του συμπλέγματος PF4 και ηπαρίνης με ανοσολογική μέθοδο (ELISA) και
 • Λειτουργική δοκιμασία της ικανότητας των αντισωμάτων για ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων.

Ο έλεγχος αντισωμάτων για ΗΙΤ παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία για τη διάγνωση του συνδρόμου VIPIT.

Η λειτουργική δοκιμασία δεν είναι αναγκαίο να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, προκειμένου να ληφθούν θεραπευτικές αποφάσεις. Σημειώνεται ότι, όταν κριθεί απαραίτητη, διενεργείται μόνο στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Η θεραπεία των ασθενών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη VIPIT είναι παρόμοια με τη θεραπεία του συνδρόμου ΗΙΤ και περιλαμβάνει:

 • Αποφυγή χορήγησης οποιασδήποτε μορφής ηπαρίνης (κλασσικής ή χαμηλού μοριακού βάρους) και χορήγηση εναλλακτικής αντιπηκτικής αγωγής σε θεραπευτική δόση, παρεντερικά (Fondaparinux/Arixtra®) ή από του στόματος (DOACs: rivaroxaban/Xarelto®, apixaban/Eliquis®, ή dabigatran etexilate/Pradaxa®). Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η χορήγηση ηπαρίνης για οποιοδήποτε λόγο πχ ηπαρινισμός φλεβοκαθετήρων
 • Αποφυγή μετάγγισης αιμοπεταλίων, εκτός αν υπάρχει απειλητική για τη ζωή αιμορραγία
 • Xορήγηση ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης (IVIG) σε δόση 1g/kg ΣΒ/ημέρα για 2 ημέρες
 • Xορήγηση στεροειδών (Δεξαμεθαζόνη 40mg/ημέρα για τέσσερις ημέρες)
 • Θεραπευτική πλασμαφαίρεση μπορεί να απαιτηθεί σε πολύ σοβαρές και/ή ανθεκτικές καταστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται επικοινωνία με αιματολόγο.
 • Χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων δεν συνιστάται με βάση την μέχρι τώρα υπάρχουσα εμπειρία
 • Αποφυγή χορήγησης αγωνιστών της θρομβοποιητίνης (Romiplostin, Eltrombopag).

H επικοινωνία του θεράποντος με αιματολόγο μπορεί να απαιτηθεί σε περιπτώσεις που υπάρχουν διλήμματα διαφορικής διάγνωσης μεταξύ του συνδρόμου VIPIT και άλλων συνδρόμων που συνδυάζουν θρομβοπενία και θρόμβωση (ΔΕΠ, Θρομβωτική Μικροαγγειοπάθεια, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο).

Οι ανωτέρω συστάσεις θα επικαιροποιούνται και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα εφόσον υπάρχουν νεότερα δεδομένα.

Οι θεράποντες ιατροί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ασθενείς με πιθανό ή επιβεβαιωμένο VIPIT και χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη, μπορούν να επικοινωνούν με εξειδικευμένους αιματολόγους μέσω της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 210 7211806
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eae.gr και infohaema@eae.gr

Είναι πολύ σημαντικό να δηλώνονται όλες οι περιπτώσεις θρομβοπενίας, θρομβώσεων και συνδρόμου VIPIT, ιδιαίτερα δε αυτές που σημειώθηκαν εντός 28 ημερών από τον εμβολιασμό. Η δήλωση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την απευθείας αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών του ΕΟΦ, στο https://kitrinikarta.eof.gr. Επίσης, συστήνεται να αποστέλλεται ενημέρωση και στη Γραμματεία της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, info@eae.gr και infohaema@eae.gr.

 

Ηλίας Κυριάκου

Ιωάννης Μπαλταδάκης

Μαρία Παγώνη

 

 

 • Eπικαιροποιημένες οδηγίες για το Eνδοσκοπικό του Ευαγγελισμού μετά τη χαλάρωση των μέτρων, βασισμένες στις οδηγίες της Αμερικανικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

 1. Οδηγίες για το προσωπικό του Γαστρεντερολογικού Τμήματος και του Ενδοσκοπικού

 2. Μεταβατικές οδηγίες σχετικά με την πανδημία COVID-19

 3. Joint AGA and DHPA Guidance: Recommendations for Resumption of Elective Endoscopy During the COVID-19 Pandemic
   

Το βιβλίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για γιατρούς και νοσηλευτές και ενημερώνεται συνεχώς για τα νέα δεδομένα, επειδή είναι διαδικτυακό βιβλίο με ελεύθερη πρόσβαση (open access) με μορφή ιστοσελίδας. Έχει ήδη ελεγχθεί και συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

 1. Συστάσεις της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης ΙΦΝΕ σχετικά με τη διαχείριση των ασθενών με ΙΦΝΕ κατά τη διάρκεια εξέλιξης της πανδημίας COVID-19
 2. Gastroenterology Professional Society Guidance on Endoscopic Procedures During the Covid-19 Pandemic
 3. Κοινό μήνημα των Αμερικανικών Επιστημονικών Εταιρειών Γαστρεντερολογίας, Ενδοσκόπησης Πεπτικού, Ηπατολογίας και του Αμερικάνικου Κολλεγίου Γαστρεντερολογίας
 4. Προς τους γιατρούς του Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός": Οι ασθενείς που θα υποβάλλονται σε ενδοσκόπηση στη διάρκεια της κρίσης θα εμπίπτουν στις επισυναπτόμενες ενδείξεις και μόνο
 5. Προς το ΔΣ του Συλλόγου Ασθενών με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας (HELLESCC)


Η ΕΕΠΝΕ εκδίδει, από το 1946, ιατρικό περιοδικό με τίτλο "Νοσοκομειακά Χρονικά" το οποίο έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών για το τόσο μακρόν, συνεχές και συνεπές ενημερωτικό του έργο προς τους έλληνες γιατρούς.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΧΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ΦΕΚ 19Β΄/16-1-1985, αρ. Α3β/447, σελ. 157-158) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ.για να δείτε τον νόμο πατήστε εδώ

Τα τεύχη του περιοδικού "Νοσοκομειακά Χρονικά", με απόφαση του Δ.Σ., εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Για την Πανηγυρική Έκδοση των Νοσοκομειακών Χρονικών του 1984 για τα 100 χρόνια του Θεραπευτηρίου "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" και τα 40 χρόνια της Ενώσεως Επιστημονικού Προσωπικού του Θεραπευτηρίου "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" πατήστε εδώ


Η Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.) εκδίδει από το 2006 ιατρικό περιοδικό στην Αγγλική γλώσσα με τίτλο "Hospital Chronicles". Το περιοδικό έχει ενταχθεί στις εξής βάσεις δεδομένων: 

Hospital Chronicles (HC) is indexed in:

Index Copernicus (2012 IC Value: 4.39) (http://www.journals.indexcopernicus.com/passport.php?action=masterlist&id=1796) and Google Scholar (http://scholar.google.com/) (http://scholar.google.com/scholar?q=hospital+chronicles&hl=en&btnG=Search&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=on).

Hospital Chronicles has also been added to theDirectory of Open Access Journals (DOAJ) (http://www.doaj.org/openurl?genre=journal&issn=17907306) and included in the Free Medical Journals (FMG) Database by Amedeo.com (http://www.freemedicaljournals.com/fmj/E8.HTM).

HC has also been accepted by and included in theEBSCO databases (http://www.ebscohost.com/), Elsevier products (www.elsevier.com), ProQuest (http://www.proquest.co.uk/en-UK/default.shtml), HINARI (http://www.who.int/hinari/en/), OCLC/WorldCat (http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=hospital+chronicles), CiteFactor (http://www.citefactor.org/journal.aspx?query=hospital+chronicles) and SJIF Journals Master List databases.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website του περιοδικού: www.hospitalchronicles.gr


Παρουσίαση Κλινικών Περιπτώσεων από τα Επιστημονικά Τμήματα του Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" που πραγματοποιούνται στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», «ΔΩΜΑ» (11ος όροφος) - κτίριο ΑΧΕΠΑ, μεταξύ Οκτωβρίου και Μαΐου κάθε έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30-15:30μ.μ. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές κάθε μήνα περίπου με την παρουσίαση ενός ή/και δύο περιστατικών από τα Τμήματα του Νοσοκομείου μας.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας με COVID-19 οι παρουσιάσεις των Κλινικών Περιπτώσεων, από τις 07/10/2020, θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω Zoom μεταξύ των ωρών 17:30-19:30.

 • Η συμμετοχή-παρακολούθηση είνει δωρεάν εφόσον αποσταλεί το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
 • Χορηγούνται ηλεκτρονικά πιστοποιητικά παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε.-CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του Εντύπου Αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
 • Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τρόπος παρουσίασης: Κάθε Τμήμα παρουσιάζει μία Κλινική Περίπτωση μεγάλου διαγνωστικού και θεραπευτικού ενδιαφέροντος η οποία σχολιάζεται από ιατρό που ανήκει στην ίδια Κλινική ή σε άλλη συναφούς με το παρουσιαζόμενο περιστατικό Κλινική. Ακολουθεί γενική συζήτηση με την συμμετοχή του ακροατηρίου και συμπληρώνεται με ανασκόπηση της, σχετικής με την περίπτωση, βιβλιογραφίας από το παρουσιάζον Τμήμα. Οι παρουσιάσεις βαθμολογούνται από το ακροατήριο και από ειδική προς τούτο Επιτροπή και κάθε χρόνο βραβεύονται, η παρουσιάζουσα κλινική, ο συζητητής και ο σχολιαστής με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, αντιστοίχως. Τα τρία (3) βραβεία που φέρουν τα ονόματα "Δ. Ίκκος", "Κ. Γαρδίκας" και "Α. Μπίλλης" δίνοται στο πλαίσιο του Ετήσιου Σεμιναρίου Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.


Κλινικά Φροντιστήρια και άλλες Επιστημονικές Εκδηλώσεις που οργανώνει η Ε.Ε.Π.Ν.Ε. τα οποία πραγματοποιούνται στο «ΔΩΜΑ» (11ος όροφος) του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ημέρα Τρίτη μεταξύ 13:00-16:00μ.μ. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές περίπου κάθε μήνα. Οι παρουσιάσεις θα αφορούν διάφορα επίκαιρα και σύγχρονα θέματα, που μπορούν να αναπτυχθούν σε μία ή/και σε περισσότερες ημέρες, με περιορισμένο αριθμό συμμετοχών, για ολοκληρωμένη και σε βάθος αποσαφήνιση συγκεκριμένων θεμάτων. Τα Κλινικά Φροντιστήρια γίνονται από έμπειρους εκπαιδευτές, με μεγάλη γνώση του αντικειμένου τους και δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για όλους.

*Λόγω της πανδημίας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει αναβληθεί.


Το 26ο Ετήσιο Σεμινάριο έχει προγραμματιστεί από 15 έως 19 Φεβρουαρίου 2021

Το Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης οργανώνεται κάθε χρόνο τον μήνα Φεβρουάριο από την Ε.Ε.Π.Ν..Ε., στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" - "Δώμα" (11ος όροφος), κτίριο ΑΧΕΠΑ και πραγματοποιείται ανελλιπώς από το 1996.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας με COVID-19 το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί ως Υβριδική Εκδήλωση με περιορισμένο αριθμό συνέδρων με φυσική παρουσία και θα υπάρχει ταυτόχρονη ζωντανή αναμετάδοση.

Το Σεμινάριο είναι πολυθεματικό και περιλαμβάνει: Εκπαιδευτικά Συμπόσια, Επίκαιρα Θέματα, Επιστημονικές Αντιπαραθέσεις, Διαλέξεις και τις νεότερες εξελίξεις σε διάφορες ειδικότητες. Απευθύνονται στους ιατρούς της Αττικής και της περιφέρειας που εξασκούν το επάγγελμα εντός και εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Ο κύριος στόχος τους είναι η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης. Το Ετήσιο Σεμινάριο Σ.Ι.Ε. μοριοδοτείται κάθε χρόνο από την UEMS, μέσω του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD). Επίσης, οι περιλήψεις των εισηγήσεων δημοσιεύονται στα Πρακτικά του Σεμιναρίου, σε ειδική ηλεκτρονική έκδηση που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας.


Διάλεξη ονόματι "Κ. ΓΑΡΔΙΚΑΣ", εις μνήμην του Κωνσταντίνου Δ. Γαρδίκα, η οποία έχει καθιερωθεί και πραγματοποιείται ανελλιπώς από το 2000 στα πλαίσια του Ετησίου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου.

Στην 1η διάλεξη που δόθηκε τον Μάιο του 2000, προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Sir David Weatheral με θέμα: «Η ανάνπτυξη και το μέλλον της μοριακής βιολογίας». Κατά την προσφώνησή του ο κ. Κ. Γ. Αλεξόπουλος, τότε Πρόεδρος της Ε.Ε.Π.Ν.Ε., παρουσίασε τον Κ. Δ. Γαρδίκα ως Καθηγητή, Ερευνητή,Κλινικό, Συγγραφέα, Κλινικό Διδάσκαλο 1, 2 και Φιλόσοφο. Στο τέλος της προσφώνησής του διάβασε το ακόλουθο χειρόγραφο κείμενο του Κ. Δ. Γαρδίκα: "Αddress"


 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000