ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

26ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (CME-CPD credits)

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 31 ΜΑΪΟΥ - 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

26ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19 - 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 26ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σχετικά με τη διεξαγωγή του 26ου Ετήσιου Σεμιναρίου Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», που είχε προγραμματιστεί στις 15-19/02/2021 και καθορίστηκε εκ νέου στις 19-23/04/2021, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζετε, η κατάσταση εξελίσσεται δυσκολότερα από το αναμενόμενο, το σύστημα υγείας πιέζεται πάρα πολύ και οι επαγγελματίες υγείας βρίσκονται στα όρια των αντοχών τους, για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία νέα αναβολή του Σεμιναρίου.

Η απόφασή μας αυτή λήφθηκε με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων στο Σεμινάριο αλλά και την εξασφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν την, κατά το δυνατόν, μεγαλύτερη συμμετοχή στο Σεμινάριο και την επίτευξη των στόχων του.

Πρόθεσή μας είναι η πραγματοποίηση του 26ου Ετήσιου Σεμιναρίου Σ.Ι.Ε. από 31 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 2021.

 

26ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 15 - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 26ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Σ.Ι.Ε. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για καθολικό lockdown στην Αττική, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» αποφάσισε την αναβολή διεξαγωγής του 26ου Ετήσιου Σεμιναρίου Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια όλων, αλλά και εκτιμώντας ότι η διενέργειά του σε μεταγενέστερο χρόνο θα βοηθήσει στην εκπλήρωση των στόχων του Σεμιναρίου.

Θα ανακοινωθούν σύντομα οι νέες ημερομηνίες πραγματοποίησής του.

*Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί θα λάβουν e-mail από τη Γραμματεία του Σεμιναρίου.

 


 

25ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 17 - 21/02/2020 - "ΔΩΜΑ" (Κτίριο ΑΧΕΠΑ, 11ος όροφος)
ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 30 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (CME-CPD credits)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

...Στόχος του Σεμιναρίου μας είναι να αποτυπώσει τις εντυπωσιακές εξελίξεις των τελευταίων ετών, τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, όπως επίσης και θέματα καθημερινής κλινικής πρακτικής, η Επιστημονική Επιτροπή κατάρτισε ένα πρόγραμμα με επίκαιρη θεματολογία και εξειδικευμένη προσέγγιση, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της Ιατρικής. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται διαλέξεις διακεκριμένων επιστημόνων, διατμηματικά, διεπιστημονικά και διανοσοκομειακά εκπαιδευτικά συμπόσια, επιστημονικές αντιπαραθέσεις και διαδραστικές συνεδρίες...

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 25ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Σ.Ι.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 25ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Σ.Ι.Ε.

 

Privacy Policy Congress App (Πολιτική απορρήτου εφαρμογής Σεμιναρίου)

Σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.), δεν τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της εφαρμογής “25o ΕΣΣΙΕ”.

Η εφαρμογή δεν απαιτεί εγγραφή ή κωδικό πρόσβασης για τη χρήση της. Σε περίπτωση διαγραφής της εφαρμογής ή αλλαγής συσκευής τα δεδομένα δεν μεταφέρονται. Τα στοιχεία που τυχόν έχετε καταχωρήσει δεν αποθηκεύονται από την Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ

 


24ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 18 - 22/02/2019
ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 32 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (CME-CPD credits)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

23ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 26/02 - 02/03/2018
ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (CME-CPD credits)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  06/02/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


22ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 13-17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 27 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (CME-CPD credits)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 


21ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 23-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 24 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EACCME - UEMS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 


20ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 16-20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 24 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EACCME - UEMS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 


19ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 17-21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 23 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EACCME - UEMS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τόπος και χρόνος του Σεμιναρίου:

Το 19ο Ετήσιο Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Δώμα» του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (11ος όροφος, είσοδος από οδό Μαρασλή) από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, 17 - 21 Φεβρουαρίου 2014.

Η εγγραφή στο 19ο Ετήσιο Σεμινάριο είναι:

  • Δωρεάν για όσα μέλη της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους για το 2014.
  • Δωρεάν για τους φοιτητές
  • 15 € για ειδικευμένους ιατρούς και άλλους ειδικούς επιστήμονες
  • 5 € για ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές, τεχνολόγους, παρασκευαστές κ.λπ.

Με την καταβολή της εγγραφής αποκτάται το δικαίωμα παραλαβής:

  • Του υλικού του Σεμιναρίου (μπλοκ, στυλό, CD πρακτικών, λοιπά έντυπα)
  • Κάρτα μέτρησης χρόνου παρακολούθησης (κάρτα συνέδρου για την παραλαβή της μοριοδότησης),
  • Πιστοποιητικού παρακολούθησης - Χορηγούνται 23 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (EACCME-UEMS).

* Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΕΟΦ (64740/01-09-2013), οι σύνεδροι δικαιούνται πιστοποιητικό παρακολούθησης εφόσον έχουν παρακολουθήσει τ ο 60% των συνολικών ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος.

Οδηγίες προς τους Συνέδρους

  • Στον προθάλαμο του «Δώματος» θα βρίσκεται η Γραμματεία του Σεμιναρίου για τις εγγραφές των συνέδρων, κατάρτιση καταλόγων συμμετεχόντων, έκδοση καρτών μέτρησης χρόνου παρακολούθησης και διανομή πιστοποιητικών.

* Η κάρτα μέτρησης χρόνου παρακολούθησης είναι αυστηρά προσωπική.

  • Στην είσοδο της αίθουσας θα υπάρχει μηχάνημα scanner για την καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης και οι σύνεδροι παρακαλούνται όπως σκανάρουν την κάρτα τους κατά την είσοδο και έξοδό τους από την αίθουσα.
  • Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν την τελευταία ημέρα του Σεμιναρίου (Παρασκευή 21/02/2014) από τη Γραμματεία, από ώρα 13:00 έως 15:30, προσκομίζοντας στη Γραμματεία την κάρτα μέτρησης του χρόνου παρακολούθησής τους.

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, στη δεύτερη αίθουσα του «Δώματος», θα λειτουργήσει έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων.

Οργάνωση
Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)
Κτίριο: Σχολή Αδελφών, 6ος όροφος
Υψηλάντου 45-47, Αθήνα 10676, Tηλ.: 213 2045102, 213 2041744
E-mail: sseh@evaggelismos-hosp.gr, sseh.evaggelismos@gmail.com
Web.: www.evaggelismos-hosp.gr

Γραμματεία Σεμιναρίου:  VITA CONGRESS - Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα 115 28
Τηλ.: 210 7254360, Fax: 210 7254363,
E-mail: info@vitacongress.gr, web: www.vitacongress.gr

 


18ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 25 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EACCME - UEMS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 


17ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 20-23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 25 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EACCME - UEMS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 


6ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 21-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ 25 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EACCME - UEMS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000