ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΡΕΑΣ Ε.Τ.Ε.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΡΕΑΣ Ε.Τ.Ε. 3    Σελίδα 3

ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

1.618.000,00 €

12.944,00 €

0,00 €

1.630.944,00€

ΟΜΑΔΑ 2

DRAEGER

225.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

227.000,00 €

ΟΜΑΔΑ 3

DRAEGER

335.000,00 €

17.000,00 €

0,00 €

352.000,00 €

ΟΜΑΔΑ 4

DRAEGER

337.000,00 €

60.000,00 €

0,00 €

397.000,00 €

ΟΜΑΔΑ 5Α

Α. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ

34.162,80 €

5.630,00 €

0,00 €

39.792,80 €

ΟΜΑΔΑ 5Β

JOHNSON & JOHNSON

0,00 €

0,00 €

575.750,00 €

0,00 €

ΟΜΑΔΑ 6

HOSPITECHNICA

240.000,00 €

0,00 €

0,00 €

240.000,00 €

ΟΜΑΔΑ 7

MEDIC PLAN

206.800,00 €

0,00 €

0,00 €

206.800,00 €

ΟΜΑΔΑ 8

MEDIC PLAN

99.240,00 €

0,00 €

0,00 €

99.240,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

3.095.202,80 €

97.574,00 €

575.750,00 €

3.192.776,80 €

ΕΙΔΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ 1                                  1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΟΜΑΔΑ 2                                  1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ 3                                  1

ΣΤΗΛΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 4                                  1

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ 5Α                               1

ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Α

ΟΜΑΔΑ 5Β                               1

ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Β

ΟΜΑΔΑ 6                                  1, 2

ΠΛΥΣΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ 7                                  1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 8                                  1

ΓΟΥΡΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ

 

ΟΜΑΔΑ 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΟΜΑΔΑ 2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΚΑΙ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΚΑΙ  ΜΟΝΙΤΟΡ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟΡ

ΟΜΑΔΑ 3 ΣΤΗΛΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΔΙΠΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 4 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β

ΟΜΑΔΑ 5 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ Β v2

ΟΜΑΔΑ 6 ΠΛΥΣΗ / ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12STU, ΔΥΟ ΘΥΡΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ/ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (TECHNICAL PANEL)

ΟΜΑΔΑ 8 ΝΙΠΤΥΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩN

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΙΠΤΥΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Σελίδες 1 2 3 4

Πίσω στη σελίδα 2 Συνέχεια στη σελίδα 4

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000