ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΡΕΑΣ Ε.Τ.Ε.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΡΕΑΣ Ε.Τ.Ε. 4   Σελίδα 4

 

ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ      
ΥΛΙΚΆ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ 1 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1.618.000,00 € 12.944,00 € 0,00 € 1.630.944,00 €
ΟΜΑΔΑ 2 DRAEGER 225.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 227.000,00 €
ΟΜΑΔΑ 3 DRAEGER 335.000,00 € 17.000,00 € 0,00 € 352.000,00 €
ΟΜΑΔΑ 4 DRAEGER 337.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 397.000,00 €
ΟΜΑΔΑ 5Α Α. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ 34.162,80 € 5.630,00 € 0,00 € 39.792,80 €
ΟΜΑΔΑ 5Β JOHNSON & JOHNSON 2.000,00 € 0,00 € 573.250,00 € 2.000,00 €
ΟΜΑΔΑ 6 HOSPITECHNICA 240.000,00 € 0,00 € 0,00 € 240.000,00 €
ΟΜΑΔΑ 7 MEDIC PLAN 206.800,00 € 0,00 € 0,00 € 206.800,00 €
ΟΜΑΔΑ 8 ΑΚΤΩΡ* 131.062,00 € 0,00 € 0,00 € 131.062,00 €
ΣΥΝΟΛΟ   3.129.024,80 € 97.574,00 € 573.250,00 € 3.226.598,80 €
           
* ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ SCRUBS ΑΠΌ CORIAN     
ΕΙΔΗ ΥΛΙΚΏΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ        
ΟΜΑΔΑ 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ      
ΟΜΑΔΑ 2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ      
ΟΜΑΔΑ 3 ΣΤΗΛΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ    
ΟΜΑΔΑ 4 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    
ΟΜΑΔΑ 5Α ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Α      
ΟΜΑΔΑ 5Β ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Β      
ΟΜΑΔΑ 6 ΠΛΥΣΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ    
ΟΜΑΔΑ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΈΛΕΓΧΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ    
ΟΜΑΔΑ 8 ΓΟΥΡΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ      

 

 

ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ   1ης ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
ΥΛΙΚΆ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ  
ΟΜΑΔΑ 1   1.745.000,00 € 69.680,00 € 1.814.680,00 €  
ΟΜΑΔΑ 2   241.700,00 € 5.099,76 € 246.799,76 €  
ΟΜΑΔΑ 3   346.750,00 € 37.224,00 € 383.974,00 €  
ΟΜΑΔΑ 4   381.210,00 € 75.698,00 € 456.908,00 €  
ΟΜΑΔΑ 5Α   34.162,00 € 5.630,03 € 39.792,03 €  
ΟΜΑΔΑ 5Β   37.412,00 € 651.890,00 € 689.302,00 €  
ΟΜΑΔΑ 6   210.980,00 € 78.328,32 € 289.308,32 €  
ΟΜΑΔΑ 7   235.125,00 €   235.125,00 €  
ΟΜΑΔΑ 8   102.505,00 €   102.505,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ   3.334.844,00 € 923.550,11 € 4.258.394,11 €  

 

DRAEGER

HOSPITECHNICA

JOHNSON & JOHNSON

Α. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

Σελίδες 1 2 3 4

Πίσω στη σελίδα 3  

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000