Νέα-Ανακοινώσεις

Ενοικιάζεται απευθείας ακίνητο συνολικού εμβαδού 401,00 τ.μ. επί της οδού Διπλάρη 6 - Πλατεία Θεάτρου, Αθήνα με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 2.400,00€ πλέον χαρτοσήμου 3,6% για δώδεκα (12) έτη, επίσης σας γνωρίζουμε ότι οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την ανακατασκευή του ακινήτου, θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή και δεν θα υπάρξει περίοδος χάριτος για την έναρξη καταβολής των ενοικίων.

Για την παροχή πληροφοριών και την επίσκεψη στο ακίνητο μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προσοδοφόρου Περιουσίας στο τηλ. 213 204 1198

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστές προσφορές στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (Υψηλάντου 45-47, Γραφείο 317) έως την Τετάρτη 29/05/2019 και ώρα 13.00 μ.μ.

Για το Γραφείο Προσοδοφόρου Περιουσίας

Βασίλειος Θ. Ζάτας

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000