Νέα-Ανακοινώσεις

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Ενοικιάζεται ακίνητο ιδιοκτησίας μας συνολικού εμβαδού 573,00 τ.μ. επί της οδού Αιόλου 77 & Ευριπίδου, Αθήνα  με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 8.000,00€ πλέον χαρτοσήμου 3,6% για δώδεκα (12) έτη, με τη διαδικασία της απευθείας μίσθωσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79.

Για την παροχή πληροφοριών και για την επίσκεψη στο ακίνητο μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Προσοδοφόρου Περιουσίας  τηλ. 213 204 1198, από 8.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ.,  στον κο Βασίλειο Ζάτα ή κα Καλλιόπη Προμπονά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (Υψηλάντου 45-47, Γραφείο 317, 3ος όροφος) έως την Τρίτη 05/11/2019 και ώρα 13.00 μ.μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ενοικιάζεται ακίνητο ιδιοκτησίας μας συνολικού εμβαδού 401,00 τ.μ. επί της οδού Διπλάρη 6 – Πλατεία Θεάτρου, Αθήνα  με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα 2.000,00€ πλέον χαρτοσήμου 3,6% για δώδεκα (12) έτη, με τη διαδικασία της απευθείας μίσθωσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79.

Για την παροχή πληροφοριών και για την επίσκεψη στο ακίνητο μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Προσοδοφόρου Περιουσίας  τηλ. 213 204 1198, από 8.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ.,  στον κο Βασίλειο Ζάτα ή κα Καλλιόπη Προμπονά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (Υψηλάντου 45-47, Γραφείο 317, 3ος όροφος) έως την Τρίτη 29/10/2019 και ώρα 13.00 μ.μ.

Υποκατηγορίες

ESPA ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000