Γραφείο Λοιμώξεων

 

Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Προσωπικό

Βεϊνή Φανή, Κωστούρου Σοφία

Επικοινωνία

τηλ.:

213 204 5831, 213 204 5833

FAX:

210 725 4767

Ε-mail:

enl@evaggelismos-hosp.gr

Δραστηριότητες

Το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στελεχώνεται από Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.), οι οποίοι υπάγονται οργανικά στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Τα καθήκοντά των Ν.Ε.Λ. ορίζονται από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.). Είναι μέλη της Ομάδας Εργασίας και Επέμβασης της Ε.Ν.Λ., με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις και 3ετή προϋπηρεσία στο Νοσοκομείο (ΦΕΚ 733/Β΄/13.06.2001).

 

Σκοποί - Αρμοδιότητες

 • Η επιτήρηση, συλλογή και καταγραφή δεδομένων των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε συνεργασία με το Μικροβιολογικό Εργαστήριο.

 • Η εκπαίδευση του προσωπικού για τον έλεγχο και την πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

 • Η επιτήρηση του προσωπικού κατά την παροχή φροντίδας για την ενίσχυση ασφαλών πρακτικών (χρήση μέτρων ατομικής προστασίας, κανόνες ασηψίας αντισηψίας).

 • Η επιτήρηση και αντιμετώπιση ατυχημάτων του προσωπικού από μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα στο χώρο του Νοσοκομείου και η τήρηση σχετικού αρχείου.

 • Η αντιμετώπιση ατυχημάτων από νυγμούς σε άτομα που προσέρχονται στην εφημερία.

 • Ο εμβολιασμός του προσωπικού για: Ηπατίτιδα Β, Γρίπη, Τέτανο και η τήρηση σχετικών αρχείων.

 • Ο έλεγχος του προσωπικού με φυματινοαντίδραση Mantoux και η τήρηση σχετικού αρχείου.

 • Η συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) σχετικά με τη δήλωση λοιμωδών νοσημάτων που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο.

 • Η συνεχής ενημέρωση για θέματα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων και η εκπαίδευση του προσωπικού στα νέα δεδομένα.

 • Η παρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων του Νοσοκομείου.

 • Η παρακολούθηση της υγιεινής των χώρων (συμπεριλαμβανομένων πλυντηρίων, μαγειρείων, εστίασης).

 • Ο έλεγχος τήρησης κανόνων υγιεινής του κυλικείου που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου και η ενημέρωση των αντίστοιχων οργάνων.

Θέση

Το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, λειτουργεί στο Ισόγειο του Κτηρίου Σχολής Αδελφών.

Σύνδεσμοι (links/παραπομπές για άλλες ιστοσελίδες, ιστότοπους, έγγραφα κ.τ.λ.)

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000