Αρχείο Διαβουλεύσεων (ΛΟΙΠΑ)

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ)

ΠΠΥΥ 2015

ΕΝΑΡΞΗ: 14-6-2017

ΛΗΞΗ: 23-6-2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: Ι. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ(gdiax@evaggelismos-hosp. gr)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ               ΠΡΟΔ/ΦΕΣ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ (33141126-9) ΠΠΥΥ 2015.

Α΄ ΦΑΣΗ

ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ: 25/5/2017      ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 6/6/2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(ΓΕΝΙΚΕΣ)          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(ΕΙΔΙΚΕΣ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: Ι.ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (EMAIL: gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

ΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΡΟΜΑΡΤ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ 26-5-2017)   1,2,3,4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝ. (ΚΑΤΑΘΕΣΗ 6-6-2017) 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JOHNSON (KΑΤΑΘΕΣΗ 6-6-2017) 1

 

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΠΠΥΥ 2014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV 90524000-6

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 16/9/2016

ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 22/9/2016       ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

1) ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.: ΑΡΧΕΙΟ 1ΑΡΧΕΙΟ 2

2) STERIMED A.E.: ΑΡΧΕΙΟ 1ΑΡΧΕΙΟ 2

3) HYDROCLAVE HELLAS A.E.: ΑΡΧΕΙΟ 1ΑΡΧΕΙΟ 2

4) ANSY A.E.: ΑΡΧΕΙΟ 1ΑΡΧΕΙΟ 2

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000