Αρχείο Διαβουλεύσεων (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ   2η Διαβούλευση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (Παρατηρήσεις έως και 22-05-2020)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 22-05-2020)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (Παρατηρήσεις έως και 22-05-2020)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 22-05-2020)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΥΕΛΩΜΑ ΡΝΗ ΗΙV (Παρατηρήσεις έως και 22-05-2020)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων 21-05-2020)

ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων 21-05-2020)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 21-05-2020)

LERIVA DIAGNOSTICS Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 22-05-2020)

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 22-05-2020)

LERIVA DIAGNOSTICS Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 22-05-2020)

Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 22-05-2020)

SB BIOANALYTICA Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 22-05-2020)

SB BIOANALYTICA Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 22-05-2020)

SB BIOANALYTICA Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 22-05-2020)

ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 22-05-2020)

ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 22-05-2020).   Τέλος Διαβούλευσης.

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1η Διαβούλευση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (Παρατηρήσεις έως και 27-03-2020)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 27-03-2020)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (Παρατηρήσεις έως και 27-03-2020)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 27-03-2020)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΥΕΛΩΜΑ ΡΝΗ ΗΙV (Παρατηρήσεις έως και 27-03-2020)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

LERIVA 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 26-03-2020)

LERIVA 3, 4 (Αποστολή παρατηρήσεων 26-03-2020)

SAFEBLOOD BIOANALYTICA 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 26-03-2020)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων 27-03-2020)

ΑΝΤΙΣΕΛ 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 27-03-2020)

DIACHEL 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων 27-03-2020)

SAFEBLOOD BIOANALYTICA 3, 4 (Αποστολή παρατηρήσεων 27-03-2020)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ 4 (Αποστολή παρατηρήσεων 27-03-2020)

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 27-03-2020)

ΒΑΡΕΛΑΣ 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 27-03-2020)

ROCHE 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 27-03-2020)

SAFEBLOOD BIOANALYTICA 5, 6 (Αποστολή παρατηρήσεων 27-03-2020).   Τέλος Διαβούλευσης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (2η Διαβούλευση) (Παρατηρήσεις έως και 15-04-2019)

SAFEBLOOD BIOANALYTICA 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 15-04-2019)

ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ Μ.Ε.Π.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 15-04-2019)

ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 15-04-2019)

Ι. Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. 1, 2, 3, 4 (Αποστολή παρατηρήσεων 15-04-2019).   Τέλος Διαβούλευσης.

Σελίδα 1 από 9

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000