Αρχείο Διαβουλεύσεων (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ)

250 ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 130 ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ, 80 ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 40 ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) Τμήματος (Παρατηρήσεις έως και 27-10-2017).   Καμία Παρατήρηση.     Τέλος Διαβούλευσης.

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Παρατηρήσεις έως και 13-09-2017)

GE HEALTHCARE A.E. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 13-09-2017)

MEDITRON A.E. 1 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 13-09-2017)

Α.Π. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 13-09-2017)

SIEMENS HEALTHCARE ABEE 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 13-09-2017).   Τέλος Διαβούλευσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 06-09-2017)

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-09-2017)

ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 06-09-2017). Τέλος Διαβούλευσης

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ (Παρατηρήσεις έως και 04-08-2017)

GE HEALTHCARE Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 03-08-2017)

ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 03-08-2017)

SIEMENS HEALTHCARE 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-08-2017)

PHILIPS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-08-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 250 ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 130 ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ, 80 ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 40 ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) Παρατηρήσεις έως και 31-05-2017)

Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων (31-05-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ (Παρατηρήσεις εως και 22-05-2017)

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 21-05-2017)

ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 22-05-2017)

GE Healthcare 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 22-05-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000