Αρχείο Διαβουλεύσεων (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ)

ΣΤΗΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ (Παρατηρήσεις έως και 07-10-2016). Τέλος Διαβούλευσης.      Καμία Παρατήρηση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ BIPLANE (Παρατηρήσεις έως και 07-10-2016)

GE MEDICAL SYSTEMS HELLAS 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-10-2016)

PHILIPS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-10-2016)

SIEMENS HEALTHCARE AEBE 1, 2, 3, 4 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-10-2016). Τέλος Διαβούλευσης

ΣΤΑΤΩ ΓΑΖΩΝ  (Παρατηρήσεις έως και 07-10-2016). Τέλος Διαβούλευσης.      Καμία Παρατήρηση

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000