Αρχείο Διαβουλεύσεων (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ)

ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (Παρατηρήσεις έως και 05-08-2018)

ENAMED Μ.Ε.Π.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 03-08-2018)

MEDIC PLAN 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 03-08-2018).   Τέλος Διαβούλευσης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

(Παρατηρήσεις έως 20/7/2018)

LERIVA DIAGNOSTICS 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 12-07-2018)

ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 18-07-2018)

ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 20-07-2018)

ΑΝΤΙΣΕΛ -ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 20-07-2018)

ROCHE DIAGNOSTICS (Hellas) A.E. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 20-07-2018)

Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1, 2, 3, 4 (Αποστολή παρατηρήσεων 20-07-2018).   Τέλος Διαβούλευσης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (1η Διαβούλευση) (Παρατηρήσεις έως και 12-07-2018)

SANATAIR Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 06-07-2018)

ENAMED Μ.Ε.Π.Ε. 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων 12-07-2018)

MEDIC PLAN 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 12-07-2018)

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 12-07-2018).   Τέλος Διαβούλευσης

ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β (Παρατηρήσεις έως και 12-06-2018)

ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 08-06-2018)

SIAMOS MEDICAL 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 12-06-2018).   Τέλος Διαβούλευσης.

 

ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α (Παρατηρήσεις έως και 12-06-2018)

ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 08-06-2018)

SIAMOS MEDICAL 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 12-06-2018).   Τέλος Διαβούλευσης.

ΚΑΡΕΚΛΑ/ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Β (Παρατηρήσεις έως και 15-05-2018)

Ε.Ν.Κ.Ι. - ΜΕΡΜΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 10-05-2018)

ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ Μ.Ε.Π.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 10-05-2018)

ΔΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 15-05-2018)

MEDIC-PLAN 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 15-05-2018).     Τέλος Διαβούλευσης

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΛΙΝΗΣ (Παρατηρήσεις έως και 26-04-2018)

ENAMED 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 26-04-2018).   Τέλος διαβούλευσης.

ΔΙΠΛΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Β (Παρατηρήσεις έως και 05-04-2018)

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

MEDICIN EQUIPMENT 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018).     Τέλος Διαβούλευσης.

ΔΙΠΛΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Α (Παρατηρήσεις έως και 05-04-2018)

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

MEDICIN EQUIPMENT 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018).     Τέλος Διαβούλευσης.

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Β (Παρατηρήσεις έως και 05-04-2018)

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

MEDICIN EQUIPMENT 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018).     Τέλος Διαβούλευσης.

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Α (Παρατηρήσεις έως και 05-04-2018)

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

MEDICIN EQUIPMENT 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018).     Τέλος Διαβούλευσης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Παρατηρήσεις έως και 05-04-2018)

1.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ

2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ (ID) ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (MIC)

3.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA

4.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

5.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ) ΜΕ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟ

6.ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ REAL-TIME PCR

7.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

8.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ

9.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ REAL-TIME PCR

10.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

11.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 02-04-2018)

MEDICON HELLAS A.E. 1, 2, 3, 4 (Αποστολή παρατηρήσεων 03-04-2018)

ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-04-2018)

ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

DIACHEL Α.Ε. 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

LERIVA DIAGNOSTICS 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

SAFEBLOOD BIOANALYTICA 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018)

Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-04-2018).   Τέλος Διαβούλευσης

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000