Αρχείο Προκηρύξεων

1) Ε101/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:1. ΖΥΓΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΙΗΜΕΝΟΣ, 2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΜΕ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΙΝΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ, 3. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΤΑΓΡΑΦΙΚΟ.

2)101/2020per.prok.ADA

3)101/2020TEYD

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Υ.Υ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000