Αρχείο Προκηρύξεων

 

181/2019 Το «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/95, Ν.2955/2001, Ν.3329/05, του Π.Δ. 715/79, του 34/1995, του Ν.3853/2010 και του Ν3996/2011 όπως αυτές ισχύουν σήμερα, προκηρύσσει τον αριθμ.181/2019 Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 177, συνολικού εμβαδού 757τ.μ., με ελάχιστη τιμή εκκίνησης τα 2.100,00€ ευρώ μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και διάρκεια μίσθωσης τρία (3) έτη.

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000