Αρχείο Προκηρύξεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΘ», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.02/2021 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 87,84Τ.Μ. Μ ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ 41,45Τ.Μ. ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 25,00Τ.Μ.,ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 14 ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 600,00€ ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ, Η ΔΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1/2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 14, ΑΘΗΝΑ (ΨΥΡΡΗ), ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (215,00 )ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4 ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (500) ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΑ ΟΚΤΩ (8) ΕΤΗ.

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000