Αρχείο Προκηρύξεων

192 /2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 105 KGR/24H ΚΑΙ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 35 KG, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ), ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

153/2022 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:-ΡΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ε2, 5ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΝΤΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΑΡ.177».

153-22 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

153-22 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000