Αρχείο Προκηρύξεων

100/2019 Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Απόλλωνος 1 και Νίκης στην Αθήνα (Σύνταγμα), διαμερίσματος 4ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 90,00 τ.μ., με ελάχιστη τιμή εκκίνησης τα 750,00€ ευρώ μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) έτη.

101/2019 Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του διαμερίσματος Ε8 του 5ου ορόφου πολυκατοικίας,επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 177 , συνολικής επιφάνειας 70,00 τ.μ. με ελάχιστη τιμή εκκίνησης τα 200,00€ ευρώ μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και διάρκεια μίσθωσης τρία (3) έτη.

 

101/2019 Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του διαμερίσματος Ε8 του 5ου ορόφου πολυκατοικίας,επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 177 , συνολικής επιφάνειας 70,00 τ.μ. με ελάχιστη τιμή εκκίνησης τα 200,00€ ευρώ μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και διάρκεια μίσθωσης τρία (3) έτη.

 

54/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ βάσει του προγραμματισμού του Νοσοκομείου για το έτος 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 1.315.311,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000