Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΛΟΙΠΑ)

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ: 12-10-2020

ΛΗΞΗ:     16-10-2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΤΣΑ (gdiax@evaggelismos-hosp.)

AIR LIQUIDE Α΄ΦΑΣΗ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 16-07-2020  ,

LINDE HELLAS Α΄ΦΑΣΗ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 16-07-2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡ. ΕΠΙΤΡΟΠ. Β΄ΦΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ: 29-09-2020

ΛΗΞΗ:      03-10-2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΤΣΑ (gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.)

ΕΝΑΡΞΗ: 16-09-2020

ΛΗΞΗ:     20-09-2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΤΣΑ (gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.)

Υποκατηγορίες

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000