Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΛΟΙΠΑ)

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΠΥΥ 2015

ΕΝΑΡΞΗ: 20-7-2017

ΛΗΞΗ: 27-7-2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: Ι. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ     ΠΡΟΔ/ΦΕΣ

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΠΠΥΥ 2015

ΕΝΑΡΞΗ: 11-7-2017

ΛΗΞΗ: 21-7-2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: Ι. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ(gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ             ΙΑΤΡ. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ

Υποκατηγορίες

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000