Πίνακας Τελικής Επιλογής μετά την αποδοχή της θέσης ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Ε' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.13 (Αναρτήθηκε 23.11.2023)

Πίνακας Τελικής Επιλογής μετά την αποδοχή της θέσης ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.12 (Αναρτήθηκε 23.11.2023)

Πίνακας Τελικής Επιλογής μετά την αποδοχή της θέσης ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.11 (Αναρτήθηκε 23.11.2023)

Πίνακας Τελικής Επιλογής μετά την αποδοχή της θέσης ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.10 (Αναρτήθηκε 23.11.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης Βαθμολογίας υποψηφίων μετά την συνέντευξη για 1 θέση Επιμελητού Β ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το τμήμα ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ1.16 (Αναρτήθηκε 20.11.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης μετά την συνέντευξη για θέση ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Ε' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.14 (Αναρτήθηκε 16.11.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης μετά την συνέντευξη για θέση ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Ε' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.13 (Αναρτήθηκε 16.11.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης μετά την συνέντευξη για θέση ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.12 (Αναρτήθηκε 16.11.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης μετά την συνέντευξη για θέση ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.11 (Αναρτήθηκε 16.11.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης μετά την συνέντευξη για θέση ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.10 (Αναρτήθηκε 16.11.2023)

Πίνακας τελικής μοριοδότησης - βαθμολογίας υποψηφίων μετά την συνέντευξη για τρεις (3) θέσεις Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το Μικροβιολογικό Τμήμα. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1.8 (Ανάρτηθηκε 14.11.2023)

Πίνακας τελικής μοριοδότησης - βαθμολογίας υποψηφίων μετά την συνέντευξη για τρεις (3) θέσεις Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το Μικροβιολογικό Τμήμα. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1.9 (Ανάρτηθηκε 14.11.2023)

Πίνακας τελικής μοριοδότησης - βαθμολογίας υποψηφίων μετά την συνέντευξη για τρεις (3) θέσεις Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το Μικροβιολογικό Τμήμα. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1.10 (Ανάρτηθηκε 14.11.2023)

Πίνακας τελικής επιλογής μετά την αποδοχή των θέσεων από υποψήφιους ιατρούς για μία (1) θέση Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (με την εξειδίκευση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2001 για την ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ) (Αναρτήθηκε 05/10/2023).

Πίνακας τελικής επιλογής μετά την αποδοχή των θέσεων από υποψήφιους ιατρούς για μία (1) θέση Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Αναρτήθηκε 05/10/2023).

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης – Βαθμολογίας Υποψηφίων μετά την Συνέντευξη για μία (1) θέση επιμελητή Β’ Ειδικότητας Ρευματολογίας (κωδικός θέσης 1.7) (Αναρτήθηκε 29/09/2023).

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης - Βαθμολογίας Υποψηφίων μετά την συνέντευξη για μία (1) θέση Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (με την εξειδίκευση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2001 για την ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ) (Αναρτήθηκε 02/10/2023).

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000