Πίνακας τελικής επιλογής μετά την αποδοχή θέσης υποψηφίου για μια θέση ΕΑ ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ για το Αιματολογικό Τμήμα – Λεμφωμάτων (Κωδικός θέσης: 1.9)

Πίνακα τελικής μοριοδότησης – βαθμολογίας μετά την συνέντευξη μια θέση ΕΑ ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ για το Αιματολογικό Τμήμα - Λεμφωμάτων (Κωδικός θέσης: 1.9) (Αναρτήθηκε 20.03.2024)

Πίνακας τελικής επιλογής μετά την αποδοχή θέσης υποψηφίου για μια θέση ΕΒ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το Βιοχημικό Τμήμα (Κωδικός θέσης: 1.17) 

Πίνακας τελικής μοριοδότησης – βαθμολογίας μετά την συνέντευξη μια θέση ΕΒ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το Βιοχημικό Τμήμα (Κωδικός θέσης: 1.17) (Αναρτήθηκε 22.02.2024)

Πίνακας τελικής επιλογής μετά την αποδοχή θέσης υποψηφίου για μια θέση ΕΒ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το Μικροβιολογικό Τμήμα (Κωδικός θέσης: 1.9) 

Πίνακας τελικής επιλογής μετά την αποδοχή θέσης ΕΒ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το Μικροβιολογικό Τμήμα (Κωδικός θέσης 1.10) 

Πίνακας τελικής επιλογής μετά την αποδοχή θέσης ΕΒ ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου (Κωδικός θέσης 1.13)

Πίνακας τελικής επιλογής μετά την αποδοχή θέσης ΕΒ ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ  (Κωδικός θέσης 1.14)

Πίνακας τελικής επιλογής μετά την αποδοχή θέσης ΕΒ ειδικότητας ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Κωδικός θέσης:1.16) 

Πίνακα Τελικής Επιλογής μετά την αποδοχή θέσης ΕΒ ειδικότητας ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ (Κωδικός θέσης 1.15) 

Πίνακας Τελικής επιλογής μετά την αποδοχή της θέσης από τον υποψήφιο ιατρό για μία θέση ΕΒ ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ με εμπειρία στην ενδοαυλική θεραπεία αορτής.

Πίνακας Τελικής επιλογής μετά την αποδοχή της θέσης από τον υποψήφιο ιατρό για μία θέση ΕΒ ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ.

Πίνακας τελικής μοριοδότησης - βαθμολογίας 2ης πεντάδαςγια μια θέση ΕΒ ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.16 (Αναρτήθηκε 19.12.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης Βαθμολογίας για μία θέση Επιμελητού Β' Ειδικότητας Πνευμονολογίας ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.14 (Αναρτήθηκε 18.12.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης - βαθμολογίας υποψηφίων μετά την συνέντευξη για μία θέση Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 1.13 (Αναρτήθηκε 13.12.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης - βαθμολογίας υποψηφίων μετά την συνέντευξη για μία θέση Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ για το Κυτταρολογικό Τμήμα ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.15 (Αναρτήθηκε 12.12.2023)

Πίνακας Τελικής Επιλογής μετά την αποδοχή θέσης Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ για το Ακτινολογικό Τμήμα ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 1.11 (Αναρτήθηκε 12.12.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης  Βαθμολογίας υποψηφίων μετά την συνέντευξη για μία θέση Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ για το Νεφρολογικό Τμήμα ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.15 (Αναρτήθηκε 8.12.2023)

Πίνακας τελικής μοριοδότησης βαθμολογίας υποψηφίων μετά την συνέντευξη για μία θέση Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ με εμπειρία στην ενδοαυλική θεραπεία αορτής για το Καρδιοθωρακοχειρουργικό - Θωρακοχειρουργικό - Αγγειοχειρουργικό Τμήμα ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.16 (Αναρτήθηκε 07.12.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης μετά την συνέντευξη για μία θέση Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ για το Ακτινολογικό Τμήμα ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.11 (Αναρτήθηκε 06.12.2023)

Πίνακας Τελικής Επιλογής μετά την αποδοχή της θέσης Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ για το Παθολογοανατομικό Τμήμα ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 1.18 (Αναρτήθηκε 05.12.2023)

Πίνακας Τελικής Επιλογής μετά την αποδοχή της θέσης Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για το Μικροβιολογικό Τμήμα ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 1.8 (Αναρτήθηκε 01.12.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης μετά την συνέντευξη για μία θέση Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ για το Παθολογοανατομικό Τμήμα ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.18 (Αναρτήθηκε 01.12.2023)

Πίνακας Τελικής Επιλογής μετά την αποδοχή της θέσης ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Ε΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.14 (Αναρτήθηκε 29.11.2023)

Πίνακας Τελικής Επιλογής μετά την αποδοχή της θέσης ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Ε' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.13 (Αναρτήθηκε 23.11.2023)

Πίνακας Τελικής Επιλογής μετά την αποδοχή της θέσης ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.12 (Αναρτήθηκε 23.11.2023)

Πίνακας Τελικής Επιλογής μετά την αποδοχή της θέσης ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.11 (Αναρτήθηκε 23.11.2023)

Πίνακας Τελικής Επιλογής μετά την αποδοχή της θέσης ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.10 (Αναρτήθηκε 23.11.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης Βαθμολογίας υποψηφίων μετά την συνέντευξη για 1 θέση Επιμελητού Β ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το τμήμα ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ1.16 (Αναρτήθηκε 20.11.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης μετά την συνέντευξη για θέση ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Ε' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.14 (Αναρτήθηκε 16.11.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης μετά την συνέντευξη για θέση ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Ε' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.13 (Αναρτήθηκε 16.11.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης μετά την συνέντευξη για θέση ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.12 (Αναρτήθηκε 16.11.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης μετά την συνέντευξη για θέση ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.11 (Αναρτήθηκε 16.11.2023)

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης μετά την συνέντευξη για θέση ΕΒ ΕΙΔΙΚ. ΕΣΩΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 1.10 (Αναρτήθηκε 16.11.2023)

Πίνακας τελικής μοριοδότησης - βαθμολογίας υποψηφίων μετά την συνέντευξη για τρεις (3) θέσεις Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το Μικροβιολογικό Τμήμα. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1.8 (Ανάρτηθηκε 14.11.2023)

Πίνακας τελικής μοριοδότησης - βαθμολογίας υποψηφίων μετά την συνέντευξη για τρεις (3) θέσεις Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το Μικροβιολογικό Τμήμα. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1.9 (Ανάρτηθηκε 14.11.2023)

Πίνακας τελικής μοριοδότησης - βαθμολογίας υποψηφίων μετά την συνέντευξη για τρεις (3) θέσεις Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ για το Μικροβιολογικό Τμήμα. ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 1.10 (Ανάρτηθηκε 14.11.2023)

Πίνακας τελικής επιλογής μετά την αποδοχή των θέσεων από υποψήφιους ιατρούς για μία (1) θέση Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (με την εξειδίκευση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2001 για την ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ) (Αναρτήθηκε 05/10/2023).

Πίνακας τελικής επιλογής μετά την αποδοχή των θέσεων από υποψήφιους ιατρούς για μία (1) θέση Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Αναρτήθηκε 05/10/2023).

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης – Βαθμολογίας Υποψηφίων μετά την Συνέντευξη για μία (1) θέση επιμελητή Β’ Ειδικότητας Ρευματολογίας (κωδικός θέσης 1.7) (Αναρτήθηκε 29/09/2023).

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης - Βαθμολογίας Υποψηφίων μετά την συνέντευξη για μία (1) θέση Επιμελητού Β΄ ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (με την εξειδίκευση που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2001 για την ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ) (Αναρτήθηκε 02/10/2023).

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000