ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε.Π.Ν.Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
Υψηλάντου 45-47, 106 76 Αθήνα

Γραμματεία Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (Οίκος Αδελφών Νοσοκόμων, 6ος όροφος), τηλ. επικοινωνίας: 213-2041744, 213-2045102, e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com.

Η Επιστημονική Ένωση συνεχίζει και αυτό το ακαδημαϊκό έτος τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις της Τετάρτης και αναμένει την ενεργό συμμετοχή σας.
Η παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Ενώσεως Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.) θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, σε όλες τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, με μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στους συμμετέχοντες που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτάται, σε pdf, στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. στο site του Νοσοκομείου, μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης.

 

Τροποποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ε.Ε.Π.Ν.Ε. 2020 - Εξ αναβολής - PDF

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2021 PDF

Λόγω της πανδημίας και της απαγόρευσης συνάθροισης πλέον των εννέα (9) ατόμων οι παρουσιάσεις των Κλινικών Περιπτώσεων από τις 07/10/2020 θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι πληροφορίες σύνδεσης για κάθε εκδήλωση θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όσους δηλώνουν συμμετοχή στη γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης: Επόμενη διαδικτυακή συνάντηση της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. στις 04/11/2020 - PDF

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 13/10/2020, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 17:30-18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom - VIDEO

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 13/10/2020, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Π. Κουτσογιάννη, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα Αιμοδοσίας

Δ’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Γ. Μαρακομιχελάκης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Γυναίκα 80 ετών με ηωσινοφιλία και γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια από διετίας»

Παρουσίαση: Νταβίδη Στέλλα, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Δ’ Παθολογικό Τμήμα
Διαφορική Διάγνωση: Χριστοδούλου Παναγιώτης, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Ε’ Παθολογικό Τμήμα
Σχολιασμός:
1. Mπουζάνη Μαρία,
Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο.,
2. Κάκου Μόνικα, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Δ’ Παθολογικό Τμήμα

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 13/10/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ // ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 17:30-19:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom

Η συνάντηση της 07/10/2020 αναβάλλεται λόγω κωλύματος των Χειρουργικών Τμημάτων που συμμετέχουν-παρουσιάζουν. Νέα ημερομηνία πραγμαγματοποίησης: 18 Νοεμβρίου 2020, την ίδια ώρα (17:30-19:30)

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 06/10/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Σ. Καπίρης, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Γ’ Χειρουργικού Τμήματος

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Β. Βουγάς, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ με θέμα: «Οξεία δύσπνοια σε γυναίκα μετά από μεταμόσχευση νεφρού»

Παρουσίαση: Τρακοσάρη Παρασκευή, Ιατρός Ειδικευόμενη στο Α’ Χειρουργικό Τμήμα - Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων
Διαφορική Διάγνωση: Βρεττού Χαρίκλεια, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Σχολιασμός:
1. Πολίτης Παναγιώτης,
Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
2. Βουγάς Βασίλειος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Α’ Χειρουργικού Τμήματος - Μονάδας Μεταμόσχευσης Οργάνων

 

2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Γ. Στυλιανίδης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ με θέμα: «Αιμορραγία άνω πεπτικού σε ασθενή με παλαιά βαριατρική επέμβαση και οξέα εγκεφαλικά έμφρακτα»

Παρουσίαση: Γιάννος Γεώργιος, Ιατρός Ειδικευόμενος, Κατραλής Ιωάννης-Πέτρος, Χειρουργός, Β΄ Χειρουργικό Τμήμα
Σχολιασμός:
1.
Μανωλάκης Αναστάσιος, Επικουρικός Ιατρός, Γαστρεντερολογικό Τμήμα,
2. Λαπατσάνης Δημήτριος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Δ΄ Χειρουργικό Τμήμα

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 06/10/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με 2 μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 13:30-15:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΔΩΜΑ» (11ος όροφος, Κτίριο ΑΧΕΠΑ)

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών, με φυσική παρουσία, έχει οριστεί στα 50 άτομα, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα. Επίσης, λόγω της μη έγκαιρης ενημέρωσής μας, δεν είναι δυνατόν να διευθετηθεί η παράλληλη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος.

Πρόεδρος: Χ. Ρούτση, Καθηγήτρια, Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ - ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
Διευθυντής: Θ. Καρμίρης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΘΕΜΑ: «Νεαρός ενήλικας με μακροκυτταρική αναιμία και σκελετικές ανωμαλίες»

Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης - Σχολιασμός: Μέλλιος Ζώης, Αιματολόγος, Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μ.Μ.Ο. (pdf)
Διαφορική Διάγνωση: Πρεμέτης Ηλίας, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Ε’ Παθολογικό Τμήμα (pdf)

 

2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
Διευθυντής: Γ. Μπουλμπασάκος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
Πρόεδρος: Χ. Ρούτση, Καθηγήτρια, Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΘΕΜΑ: «Σιγμός μετά από αποσωλήνωση»

Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης: Αντώνογλου Αρχοντούλα, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Πνευμονολογικό Τμήμα
Διαφορική Διάγνωση: Παπαλαμπίδου Αθανασία, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Πνευμονολογικό Τμήμα της Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αρχείο Παρουσίασης-Διαφορικής Διάγνωσης (pdf)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των Επιστημονικών Εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
-Συστήνεται η χρήση μάσκας και αντισηπτικού πριν την είσοδο στην αίθουσα
-Συστήνεται η τήρηση των αποστάσεων για την αποφυγή συγχρωτισμού
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
• Δωρεάν συμμετοχή - Εγγραφή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. πριν την έναρξη της εκδήλωσης
• Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με 2 μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης).
• Προσφορά μόνο τυποποιημένου σνακ
• Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών έχει οριστεί στα 50 άτομα.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 13:30-15:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Κ. ΓΑΡΔΙΚΑΣ» (Οίκος Αδελφών Νοσοκόμων - 5ος όροφος)

Λόγω της αναστάτωσης που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της πανδημίας από τον SARS-COV-2 ενημερωθήκαμε, αφού είχε ανακοινωθεί αρμοδίως το πρόγραμμα, ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα της 09/09/2020 στο «Δώμα» του Ευαγγελισμού.
Η παρουσίαση της 09/09/2020 θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Κ. Γαρδίκας», Οίκος Αδελφών Νοσοκόμων, 5ος όροφος - Ώρα έναρξης 13:30.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών, με φυσική παρουσία, έχει οριστεί στα 30 άτομα, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα. Επίσης, λόγω της μη έγκαιρης ενημέρωσής μας, δεν είναι δυνατόν να διευθετηθεί η παράλληλη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος.
 

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ TMHMA Α', Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Δ. Σταλίκας, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
Πρόεδρος: Ε. Μπαλής, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Επεμβατικής Πνευμονολογίας, Πνευμονολογικό Τμήμα

ΘΕΜΑ: «Ασθενής με σοβαρή στένωση αορτής σε έδαφος χειρουργηθείσας στεφανιαίας νόσου. Στρατηγική αντιμετώπισης»

Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης: Μπενία Δήμητρα, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Α’ Καρδιολογικό Τμήμα (pdf)
Διαφορική Διάγνωση - Σχολιασμός: Σταλίκας Δημήτριος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος, Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Καρδιολογικό Τμήμα (pdf)

 

2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ TMHMA Β', Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Α. Σιδέρης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
Πρόεδρος: Ε. Μπαλής, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Επεμβατικής Πνευμονολογίας, Πνευμονολογικό Τμήμα

ΘΕΜΑ: «Ασθενής ο οποίος έλαβε θεραπεία με συσκευή τροποποίησης της καρδιακής συσταλτικότητας»

Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης - Διαφορική Διάγνωση: Ξυδώνας Σωτήριος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Μιληλής Παναγιώτης, Ιατρός, Ειδικευόμενος, Β’ Καρδιολογικό Τμήμα (pdf)
Σχολιασμός: Χαβελές Ιωάννης, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Καρδιολογικό Τμήμα (pdf)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των Επιστημονικών Εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
-Συστήνεται η χρήση μάσκας και αντισηπτικού πριν την είσοδο στην αίθουσα
-Συστήνεται η τήρηση των αποστάσεων για την αποφυγή συγχρωτισμού
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
• Δωρεάν συμμετοχή - Εγγραφή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. πριν την έναρξη της εκδήλωσης
• Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με 2 μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης).
• Προσφορά μόνο τυποποιημένου σνακ
• Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών έχει οριστεί στα 30 άτομα. 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000