Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ)

Παρατηρήσεις μπορείτε να στείλετε στο email: bioiatriki2002@yahoo.com

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132045988

ΚΑΠΕΛΟ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Παρατηρήσεις έως και 29-12-2016)

RAYMED Ε.Π.Ε. 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 29-12-2016).   Τέλος Διαβούλευσης

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 128 ΤΟΜΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 29-12-2016)

ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 29-12-2016)

SIEMENS HEALTHCARE A.B.E.E. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 29-12-2016).   Τέλος Διαβούλευσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Τμήματος (Παρατηρήσεις έως και 29-12-2016)

GE HEALTHCARE Α.Ε. 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 29-12-2016)

SIEMENS HEALTHCARE Α.Β.Ε.Ε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Αποστολή παρατηρήσεων 29-12-2016).   Τέλος Διαβούλευσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ (Παρατηρήσεις έως και 27-11-2016)

LERIVA 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 23-11-2016)

SAFEBLOOD BIOANALYTICA Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 25-11-2016).     Τέλος Διαβούλευσης

ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ (Παρατηρήσεις έως και 07-11-2016)

Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-11-2016). Τέλος Διαβούλευσης

ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ (Παρατηρήσεις έως και 07-11-2016)

Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-11-2016). Τέλος Διαβούλευσης

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000