Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ)

Παρατηρήσεις μπορείτε να στείλετε στο email: bioiatriki2002@yahoo.com

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132045988

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ (Παρατηρήσεις έως και 04-08-2017)

GE HEALTHCARE Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 03-08-2017)

ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 03-08-2017)

SIEMENS HEALTHCARE 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-08-2017)

PHILIPS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-08-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Παρατηρήσεις έως και 18-07-2017)

ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 18-07-2017).     Τέλος Διαβούλευσης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 250 ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 130 ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΕΣ, 80 ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 40 ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) Παρατηρήσεις έως και 31-05-2017)

Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων (31-05-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000