Αιμοπαθολογοανατομικό

Προσωρινή Προϊσταμένη: Παπανικολάου Ασημίνα

Επικοινωνία

Συντονιστής Διευθυντής /Επιστημονικά Υπεύθυνος/η τηλ.:

213 204 1696

Γραμματεία τηλ.:

213 204 1542

Ιατρικό Προσωπικό τηλ.:

213 204 1544, 213 204 1542, 213 204 1587

Βιολόγοι τηλ.:

213 204 1399

Τεχνολόγοι τηλ.:

213 204 1542

FAX: 

213 204 1696

Ε-mail: 

aimopath@evaggelismos-hosp.gr

Δραστηριότητες

Το Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο, λειτουργεί από το 1983 έως και σήμερα με την ιδιότητα του Κέντρου Αναφοράς ΕΣΥ για τα νοσήματα του Αιμοποιητικού και Λεμφικού ιστού (αρ. απόφασης 30/101η συν/15?7?93 του ΚΕΣΥ) και είναι το μοναδικό Εργαστήριο στο είδος του, στον Ελλαδικό χώρο.

Έχει επιτύχει την ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ των υπηρεσιών του από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 (Αριθμός Πιστοποιητικού 1147) 

Συμμετέχει σε σχήματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας (EQA) των CAP( College of American Pathologists)  www.cap.org   για την διαγνωστική επάρκεια  και  UKNEQAS   www.ukneqas.org.uk  για τις εξειδικευμένες τεχνικές ανοσοϊστοχημείας .

Αναλυτικότερα, το Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο:

1. Δέχεται βιοπτικό υλικό από το νοσοκομείο μας καθώς και από μεγάλο αριθμό Δημοσίων και Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, των στρατιωτικών Νοσοκομείων της Αττικής, ιδιωτικών κλινικών και ιδιωτών ιατρών από όλη τη χώρα. Το υλικό αφορά είτε σε πρωτογενείς βιοψίες αιμοπαθολογοανατομικής φύσεως (οστεομυελική Βιοψία, λεμφαδένες, σπλήνας, εξωλεμφαδενικοί ιστοί) είτε σε υλικό που αποστέλλεται για συμβουλευτική γνωμάτευση.

2. Χρησιμοποιεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μελέτης των υλικών σε επίπεδο ρουτίνας,  και για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί:

·         Τμήμα Ανοσοιστοχημείας (από το 1985)

·         Τμήμα Μοριακής Βιολογίας/PCR (από το 1994)

·         Μοριακής Κυτταρογενετικής [In situ υβριδισμός (ISH), φθορίζων In situ υβριδισμός FISH)] (από το 2006).

Τόσο με το εύρος των διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούνται, όσο και με την ποιότητα και εμπειρία του ιατρικού, τεχνολογικού και επιστημονικού προσωπικού, παρέχονται διαγνωστικές εξετάσεις υψηλής αξιοπιστίας και προγνωστικής σημασίας, με την έννοια της ταυτοποίησης διαγνωστικών, προγνωστικών και προβλεπτικών δεικτών.

3. Εκπαιδεύει ιατρούς,  βιολόγους και τεχνολόγους.

4. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά, μετεκπαιδευτικά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

5. Σε ερευνητικό επίπεδο συμμετέχει:

Α) στην Εκπόνηση: α) διδακτορικών διατριβών, β) διπλωματικών εργασιών

Β) σε Ερευνητικά πρωτόκολλα

Γ) σε Ελληνικές και Διεθνείς ομάδες εργασίας του Λεμφικού και Αιμοποιητικού ιστού

6. Συμμετέχει σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια.

7. Αποτελεί έναν από τους υπεύθυνους φορείς του Δικτύου Ελληνικών Βιοτραπεζών, στα γενικότερα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Βιοτραπεζών.

Θέση

Το Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο, λειτουργεί στον 3ο όροφο του Κτηρίου Σχολής Αδελφών.

Σύνδεσμοι (links/παραπομπές για άλλες ιστοσελίδες, ιστότοπους, έγγραφα κ.τ.λ.)

Σημαντικοί ιστότοποι

1. Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής: www.pathology.gr

2. Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία: www.eae.gr

3. European Association for Heamatopathology: http://www.sh-eahp.org/

4. International Extranodal Lymphoma Group: http://www.ielsg.org/

5. European Consortium of Waldenstrom Macroglobinemia (Κέντρο Αναφοράς για την χώρα): http://www.ecwm.eu/

 

Σημαντικές διευθύνσεις

1. European Splenic Lymphoma Study Group

2. European Consortium Of Mastocytosis (Κέντρο Αναφοράς για την χώρα)

3. EuroFISH

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000