Βιοχημικό

Συντονίστρια Διευθύντρια: Πρατικάκη Μαρία

Επικοινωνία

Συντονιστής Διευθυντής/Επιστημονικά Υπεύθυνος/η τηλ.:

213 204 3084

Γραμματεία τηλ.:

213 204 3092

Ιατρικό Προσωπικό τηλ.:

213 204 3090

Τεχνολόγοι τηλ.:

213 204 3080

FAX:

213 204 3085

Ε-mail:

biochem1@evaggelismos-hosp.gr

Δραστηριότητες

 

 Το Βιοχημικό εργαστήριο ιδρύθηκε το 1897, λίγα χρόνια μετά την αποπεράτωση του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και αποτελεί τμήμα του Εργαστηριακού Τομέα.

 Το Βιοχημικό τμήμα, έχει ως σκοπό την άμεση κάλυψη των διαγνωστικών αναγκών των νοσηλευόμενων ασθενών και των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου, καθώς και την Ειδίκευση και συνεχή επιμόρφωση των νέων Ιατρών Βιοπαθολόγων, των επιστημόνων του κλάδου Χημικών/Βιοχημικών/Βιολόγων και των Τεχνολόγων που το στελεχώνουν.

 Είναι επανδρωμένο με προαναλυτικό σύστημα και αυτοματοποιημένους βιοχημικούς και ανοσολογικούς αναλυτές και είναι πλήρως μηχανογραφημένο με σύστημα LIS, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το σύστημα μηχανοργάνωσης του Νοσοκομείου, HIS.

 Τα αντικείμενα του Βιοχημικού τμήματος είναι: 

  • Κλινικής Χημείας: πραγματοποιούνται γενικές βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας στον ορό του αίματος και σε άλλα βιολογικά υγρά, δείκτες νεφρικής, ηπατικής και καρδιακής λειτουργίας, δείκτες οστεοπόρωσης, ορμόνες θυρεοειδικής λειτουργίας, ορμόνες αναπαραγωγής/γονιμότητας, λιπιδαιμικοί δείκτες και  προσδιορισμός της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. 
  • Μέτρηση Δεικτών Αναιμίας.
  • Μέτρηση Καρκινικών Δεικτών (ευρείας χρήσης και εξειδικευμένων NSE, Ca 72-4, Cyfra 21-1, S100).
  • Μέτρηση επιπέδων Θεραπευτικών Φαρμάκων (ποσοτικός προσδιορισμός επιπέδων αντιεπιληπτικών, διγοξίνης, σαλικυλικών, ακεταμινοφαίνης, λιθίου) και ποσοτικός προσδιορισμός επιπέδων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς μεταμοσχευμένους ασθενείς, όχι μόνο των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και της περιφέρειας, (κυκλοσπορίνης, tacrolimus, everolimus, μυκοφαινολικού).
  • Γενική εξέταση ούρων (μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων και μικροσκόπηση ιζήματος ούρων), από τους Βιοπαθολόγους του τμήματος. Προσδιορισμός βιοχημικών εξετάσεων, σε τυχαία δείγματα ούρων και ούρα 24ώρου για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας.     
  • Ειδικές εξετάσεις, που διενεργούνται αποκλειστικά στο Βιοχημικό τμήμα του Νοσοκομείου, για νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς:

 Α)προσδιορισμός μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE)

 Β)ποσοτικός προσδιορισμός επιπέδων Μεθοτρεξάτης, σε ασθενείς που λαμβάνουν     

   θεραπεία υψηλών δόσεων.

 Η συμβολή του Βιοχημικού τμήματος είναι καθοριστική για τη λειτουργία του Νοσοκομείου, τη διεκπεραίωση των γενικών εφημεριών του και την παροχή υπηρεσιών υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς. Προσδιορίζονται περίπου 5.000.000 εξετάσεις ετησίως. Τιμές που βρίσκονται σε όρια επικίνδυνα για την υγεία των ασθενών (τιμές πανικού), επισημαίνονται τηλεφωνικά στους κλινικούς ιατρούς. 

 Η αξιοπιστία, η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων εξασφαλίζονται, εκτός από τον ενδελεχή καθημερινό Εσωτερικό Έλεγχο Ποιότητας για όλες τις εξετάσεις, με τη συμμετοχή μας σε προγράμματα Εξωτερικών Ελέγχων Ποιότητας (ΕΣΕΑΠ, BIO-RAD 10, 39, 75, INSTAND, LABQYALITY, ALFAMEDICAL), για το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται.

 Σκοπός του Βιοχημικού τμήματος είναι να συμβάλει στην ορθή και έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων, αποσκοπώντας στη στενή συνεργασία με τους κλινικούς ιατρούς, ώστε να επιλέγονται με ορθολογικό τρόπο οι κατάλληλες εξετάσεις ανά ασθενή, προκειμένου τα αποτελέσματα να έχουν κλινική χρησιμότητα, να συντομεύεται ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών και να μειώνεται το κόστος νοσηλείας και θεραπείας τους.

 Το επιστημονικό και το τεχνολογικό προσωπικό, εκπαιδεύεται και ενημερώνεται διαρκώς, με σκοπό το συνεχή εκσυγχρονισμό του τμήματος. Το προσωπικό, συνεπές στο πνεύμα καινοτομίας που το χαρακτηρίζει διαχρονικά, προσβλέπει στην εισαγωγή νέων εξετάσεων, με σκοπό πάντα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

 Προσωπικό που στελεχώνει το Βιοχημικό τμήμα:

 Ιατροί Βιοπαθολόγοι:

 Μακρή Κωνσταντίνα, Διευθύντρια

 Σπανός Ευάγγελος, Επιμελητής Β'

 Ρούσσης Μιχάλης, Επικουρικός Επιμελητής Β'

 Τσιάρα Παναγιώτα, Επικουρική Επιμελήτρια Β'

 Λοιπό επιστημονικό προσωπικό:

 Γαβρά Ήρα, Βιοχημικός

 Λουβερδή Χρυσάνθη, Επικουρική Βιοχημικός

 Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος, Επικουρικός Βιολόγος

Θέση

Το Βιοχημικό Εργαστήριο, λειτουργεί στον 3ο όροφο του Κτηρίου Εργαστηρίων.

Σύνδεσμοι (links/παραπομπές για άλλες ιστοσελίδες, ιστότοπους, έγγραφα κ.τ.λ.)

http://www.iatronet.gr/video/protoporia-kai-kainotomies-sto-vioximiko-tmima-tou-evagelismou/360/

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000