Αρχείο Προκηρύξεων

171. ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Νο (276/2016) για την "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘ1"

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

170. ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο (202/2016) για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Μ.Μ.Μ.Ο 10Α - Μ.Ε.Λ 9Α - ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ - Μ.Ε.Θ.2 - Τ.ΕΠ. & Μ.Ε.Θ. 1"

ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

168. Το «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», κατόπιν της υπ’ αριθ. 11 Απόφασης της 99ης Συνεδρίας του Δ.Σ της 5-5-2016, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή (Χ.Τ.),για την ανάδειξη εσωτερικού ελεγκτή για την κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

164. Το «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/95, Ν.2955/2001, Ν.3329/05, του Π.Δ. 715/79, του 34/1995, του Ν.3853/2010, του Ν3996/2011  και του Ν.4182/2013, της αριθμ. πρωτ ΔΚΠ1040933/ΕΞ /6-3-2014 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2014) όπως αυτές ισχύουν σήμερα, καθώς & της  αριθμ. 2963/2012 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκποίηση οικίας επί της οδού ΜΑΤΡΩΖΟΥ 45(ΚΟΥΚΑΚΙ), ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου εκ κληροδοτήματος Πολυξένης Κούβελου, με ελάχιστη τιμή εκκίνησης τα 261.541,72 ευρώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

148. ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο 202/2016 για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Μ.Μ.Μ.Ο 10Α - Μ.Ε.Λ 9Α- ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ - Μ.Ε.Θ. 2 - Τ.Ε.Π & Μ.Ε.Θ. 1"

ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο 82/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΣΤΑΘΕΡΩΝ) ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 180/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (CPV 18451100-6)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 6 ΜΗΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000