Τεχνικές προδιαγραφές - Διαβούλευση σελίδα 1  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Τ.Ε.Π. ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ Τ.Ε.Π. ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ Τ.Ε.Π. ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΝΟΣ Η ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Τ.Ε.Π. ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Τ.Ε.Π. ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 3D ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΙΚΕΣ

ΣΕΤ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ

ΡΟΟΜΕΤΡΟ Ο2 ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΤΕΛΙΚΕΣ

 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

12345678

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1 Έως και 25-06-2012.     Τέλος Διαβούλευσης

 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας 2011     Α΄ ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:23456791011α11β1213 Τέλος Α΄ φάσης Διαβούλευσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ     Β΄ ΦΑΣΗ

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1789 Έως και 20-02-2012     Τέλος Β΄ φάσης Διαβούλευσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ     Γ΄ ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 35 Έως και 26-03-2012.     Τέλος Γ΄ φάσης Διαβούλευσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ     ΤΕΛΙΚΕΣ

 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2012 ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ     Α΄ ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1345.   Τέλος Α΄ φάσης Διαβούλευσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ     Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1 Έως και 23-12-2011.   Τέλος Β΄ φάσης Διαβούλευσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ     Γ΄ ΦΑΣΗ

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: .   Τέλος Γ΄ φάσης Διαβούλευσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ     Δ΄ ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Έως και 10-02-2012.     Τέλος Δ΄ φάσης Διαβούλευσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ      Ε΄ ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ     Τέλος Ε΄ φάσης Διαβούλευσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ     ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ Γ ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ Α ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ Γ ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΥΠΟΣ Α ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Γ ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Β ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ Α ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΣ Α ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΑΦ/ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΣ Β ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΑΦ ΤΥΠΟΣ Γ ΤΕΛΙΚΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ

 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ (FULL HIGH DEFINITION)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1στ Έως και 23-12-2011.   Τέλος Διαβούλευσης

 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ (RADIAL κ΄ LINEAR)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  Έως και 23-12-2011.   Τέλος Διαβούλευσης

 

ΕΥΚΑΜΠΤΟ VIDEO-ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΟ (ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Έως και 23-12-2011.   Τέλος Διαβούλευσης

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (έκδοση Αιματολογικού)     Α΄ ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1234 Έως και 23-12-2011.   Τέλος Α΄ φάσης Διαβούλευσης

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (έκδοση ΒΙΤ)     Α΄ ΦΑΣΗ μέρος 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1 Έως και 27-02-2012.     Τέλος Α΄ φάσης Διαβούλευσης

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (έκδοση ΒΙΤ)     Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1, 2α, 2β Έως και 26-03-2012.     Τέλος Β΄ φάσης Διαβούλευσης

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (έκδοση Αιματολογικού)     Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: .     Τέλος Β΄ φάσης Διαβούλευσης

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ     ΤΕΛΙΚΕΣ

 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

123

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  Έως και 23-12-2011.     Τέλος Διαβούλευσης

123

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1 Έως και 25-06-2012.     Τέλος Διαβούλευσης

123     Διορθωμένες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1.     Τέλος Διαβούλευσης 

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

123456789101112131415161718

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  Έως και 23-12-2011.   Τέλος Διαβούλευσης

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ - ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ     ΤΕΛΙΚΕΣ

 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ & ΝΕΦΡΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

123456

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1 Έως και 26-03-2012.     Τέλος Διαβούλευσης

123     ΤΕΛΙΚΕΣ

123     ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ

 

ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

123456789

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 12 Έως και 26-03-2012.     Τέλος Διαβούλευσης

12, ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  Έως και 30-03-2012     Τέλος Διαβούλευσης

123,    ΤΕΛΙΚΕΣ  

Σελίδα 1 από 16

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000