Αρχείο Προκηρύξεων

148. ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο 202/2016 για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Μ.Μ.Μ.Ο 10Α - Μ.Ε.Λ 9Α- ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ - Μ.Ε.Θ. 2 - Τ.Ε.Π & Μ.Ε.Θ. 1"

ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο 82/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΣΤΑΘΕΡΩΝ) ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 180/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (CPV 18451100-6)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 6 ΜΗΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/95, Ν. 2955/01, Ν. 3329/05, Ν. 3580/2007. Ν.3846/10 και των Π.Δ.118/2007 & Π.Δ 60/2007, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/95, Ν. 2955/01, Ν. 3329/05, Ν. 3580/2007. Ν.3846/10 και των Π.Δ.118/2007 & Π.Δ 60/2007, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ

ΑΡΧΕΙΟ 1

ΑΡΧΕΙΟ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000