Αρχείο Προκηρύξεων

218/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3.300 ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 800 ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Η΄ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

218/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.

218/2018 ΤΕΥΔ.

176/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

176/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

176/2018 ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ 2

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000