Αρχείο Προκηρύξεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   237/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Για την προμήθεια « ενός (1) πολυπαραμετρικού προσομοιωτή βιοσημάτων »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   237/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Για την προμήθεια « ενός (1) πολυπαραμετρικού προσομοιωτή βιοσημάτων »

ΤΕΥΔ   237/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Για την προμήθεια « ενός (1) πολυπαραμετρικού προσομοιωτή βιοσημάτων »

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000