Αρχείο Προκηρύξεων

1) Ε101/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:1. ΖΥΓΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΙΗΜΕΝΟΣ, 2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΜΕ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΙΝΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ, 3. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΤΑΓΡΑΦΙΚΟ.

2)101/2020per.prok.ADA

3)101/2020TEYD

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000