Αρχείο Προκηρύξεων

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Υ.Υ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

1)104/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Ανάδειξη αναδόχου με σκοπό τη Αρχειοθέτηση-Ταξινόμηση-Τακτοποίηση &Εκκαθάριση Αρχειακού Υλικού του Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ Βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (GDPR) 679/2016 περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

2)104-2020PER.PROK.ADA

3)104-2020TEYD

1) 101/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:1.Ζυγός αναδευτήρας με κίνηση 3 κατευθύνσεων αυτοματοποιημένος2.Αυτόματος παλινδρομητής με κηδεμόνα στήριξης σωληνίσκων και ρύθμιση ταχύτητας παλινδρόμησης3.Θάλαμος και ανακινητήρας αιμοπεταλίων 96 θέσεων με ηλεκτρονικό καταγραφικό».

2)101/2020per.prok.ADA

3)101/2020TEYD

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000