Νέα-Ανακοινώσεις

Αθήνα 30-10-2017

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα ότι στις 16-10-2017 ασκήθηκε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΑΝΘΗ ΗΛΙΑ ΕΠΕ» κατά της με αριθμό 172/04-10-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για έκδοση προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου. Αντίγραφο της προσφυγής δύναται να παραληφθεί από το Γραφείο Προσωπικού  του Νοσοκομείου.

 

Για το Νοσοκομείο «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

 

 

Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ

 

  • ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  1. Ενοικιάζεται κατάστημα, Πλατεία Αμερικής, Πατησίων 177, ισόγειο 21,50 τμ, με πατάρι 10 τμ και υπόγεια αποθήκη 21,50 τμ, κατασκευή 1967, τιμή 128 €, τηλ.: 213 2041198, 8:00πμ – 2:30μμ
  2. Ενοικιάζεται αίθουσα, Πλατεία Αμερικής, Πατησίων 177, ισόγειο, 757 τμ, κατασκευή 1967, τιμή 5.120 €, τηλ.: 213 2041198, 8:00πμ – 2:30μμ
  3. Ενοικιάζεται γραφείο, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αριστείδου 6, 1ος όροφος, 27 τμ, τιμή 200 €, τηλ.: 213 2041198, 8:00πμ – 2:30μμ.

Υποκατηγορίες

ESPA ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000