Αρχείο Προκηρύξεων

 

181/2019 Το «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/95, Ν.2955/2001, Ν.3329/05, του Π.Δ. 715/79, του 34/1995, του Ν.3853/2010 και του Ν3996/2011 όπως αυτές ισχύουν σήμερα, προκηρύσσει τον αριθμ.181/2019 Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 177, συνολικού εμβαδού 757τ.μ., με ελάχιστη τιμή εκκίνησης τα 2.100,00€ ευρώ μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και διάρκεια μίσθωσης τρία (3) έτη.

1)184/2019Το «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/95, Ν.2955/2001, Ν.3329/05, του Π.Δ. 715/79, του 34/1995, του Ν.3853/2010 και του Ν3996/2011 όπως αυτές ισχύουν σήμερα, προκηρύσσει τον αριθμ. 184/2019 Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου στην οδό Πρωτογένους 14, Αθήνα (Ψυρρή), για το κατάστημα 3 με τιμή εκκίνησης στο ποσό των διακοσίων δεκαπέντε (215,00 )ευρώ και για το κατάστημα 4 στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ,βάσει της έκθεσης εκτίμησης μισθωτικής αξίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 και διάρκεια μίσθωσης τρία (3) έτη , σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4242/2014.

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000