Αρχείο Προκηρύξεων

82/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV 33141114-2),ΣΥΣΤ. ΑΡ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 73734, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 172.748,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.

100/2019 Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Απόλλωνος 1 και Νίκης στην Αθήνα (Σύνταγμα), διαμερίσματος 4ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 90,00 τ.μ., με ελάχιστη τιμή εκκίνησης τα 750,00€ ευρώ μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) έτη.

101/2019 Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του διαμερίσματος Ε8 του 5ου ορόφου πολυκατοικίας,επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 177 , συνολικής επιφάνειας 70,00 τ.μ. με ελάχιστη τιμή εκκίνησης τα 200,00€ ευρώ μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και διάρκεια μίσθωσης τρία (3) έτη.

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000