Αρχείο Προκηρύξεων

101/2019 Επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του διαμερίσματος Ε8 του 5ου ορόφου πολυκατοικίας,επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 177 , συνολικής επιφάνειας 70,00 τ.μ. με ελάχιστη τιμή εκκίνησης τα 200,00€ ευρώ μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και διάρκεια μίσθωσης τρία (3) έτη.

 

54/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ βάσει του προγραμματισμού του Νοσοκομείου για το έτος 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 1.315.311,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

103/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΝ 3η ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

103/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.

103/2019 ΤΕΥΔ.

103/2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

56/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΡΛ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΟΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΩΡΛ.

56/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.

56/2019 ΤΕΥΔ.

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000