Αρχείο Διαβουλεύσεων (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ (Παρατηρήσεις έως και 24-03-2017)

ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 23-03-2017)

ROCHE DIAGNOSTICS 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 23-03-2017)

ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε.Β.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017)

ΑΝΤΙΣΕΛ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017)

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017)

Α. ΔΕΡΒΟΣ - Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017)

MENARINI DIAGNOSTIS Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017)

SAFEBLOOD BIANALYTICA 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017). Τέλος Διαβούλευσης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ (Παρατηρήσεις έως και 24-03-2017)

ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 23-03-2017)

ROCHE DIAGNOSTICS 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 23-03-2017)

ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε.Β.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017)

ΑΝΤΙΣΕΛ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017)

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017)

MENARINI DIAGNOSTIS Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017)

SAFEBLOOD BIANALYTICA 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017). Τέλος Διαβούλευσης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ (Παρατηρήσεις έως και 24-03-2017)

ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 23-03-2017)

ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε.Β.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017)

ΑΝΤΙΣΕΛ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017)

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017)

Α. ΔΕΡΒΟΣ - Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 24-03-2017). Τέλος Διαβούλευσης.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (Παρατηρήσεις έως και 09-03-2017)

AIRLIQUID 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 09-03-2017).     Τέλος Διαβούλευσης.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑΣ (Παρατηρήσεις έως και 09-03-2017)

BIOG 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 09-03-2017)

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 09-03-2017)

Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 09-03-2017).   Τέλος Διαβούλευσης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ (Παρατηρήσεις έως και 29-01-2017)

KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. 1, 2 (Αποπστολή παρατηρήσεων 25-01-2017)

ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. 1, 2 (Αποπστολή παρατηρήσεων 26-01-2017)

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 1, 2, 3 (Αποπστολή παρατηρήσεων 27-01-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ (Full High Definition) ΤΥΠΟΥ Β (Παρατηρήσεις έως και 13-01-2017)

KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. 1, 2 (Αποπστολή παρατηρήσεων 13-01-2017)

ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποπστολή παρατηρήσεων 13-01-2017)

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 1, 2, 3 (Αποπστολή παρατηρήσεων 13-01-2017)

ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. 1, 2 (Αποπστολή παρατηρήσεων 13-01-2017)

VAMVAS MEDICAL 1, 2, 3, 4 (Αποπστολή παρατηρήσεων 13-01-2017).     Τέλος διαβούλευσης

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ (Full High Definition) ΤΥΠΟΥ Α (Παρατηρήσεις έως και 13-01-2017)

KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. 1, 2 (Αποπστολή παρατηρήσεων 13-01-2017)

ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποπστολή παρατηρήσεων 13-01-2017)

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 1, 2, 3 (Αποπστολή παρατηρήσεων 13-01-2017)

ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. 1, 2 (Αποπστολή παρατηρήσεων 13-01-2017)

VAMVAS MEDICAL 1, 2, 3, 4 (Αποπστολή παρατηρήσεων 13-01-2017).     Τέλος διαβούλευσης.

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 128 ΤΟΜΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 29-12-2016)

ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 29-12-2016)

SIEMENS HEALTHCARE A.B.E.E. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 29-12-2016).   Τέλος Διαβούλευσης

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000