Αρχείο Διαβουλεύσεων (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ)

ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (Παρατηρήσεις έως και 09-03-2018)

LERIVA 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 06-03-2018)

THERASYS 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 09-03-2018).   Τέλος Διαβούλευσης.

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (Παρατηρήσεις έως και 09-03-2018)

LERIVA 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 06-03-2018)

THERASYS 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 09-03-2018).   Τέλος Διαβούλευσης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Παρατηρήσεις έως και 23-02-2018)

ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 1 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 22-02-2018)

ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 23-02-2018)

Ι. Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 23-02-2018)

MEDICON 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 23-02-2018)

ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS Α.Ε. 1, 2, 3, 4 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 23-02-2018)

SAFEBLOOD BIOANALYTICA Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 23-02-2018)

ΒΑΡΕΛΑΣ 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 23-02-2018)

RONTIS 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 23-02-2018).   Τέλος Διαβούλευσης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τους ειδικούς όρους και την σύμβαση συντήρησης και εν συνέχεια να υποβάλουν το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 20-2-2018, τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις)

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1, 2 (Αποστολή πρατηρήσεων 20-02-2018)

ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή πρατηρήσεων 20-02-2018).     Τέλος Διαβούλευσης

ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Παρατηρήσεις έως και 07-12-2017)

ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-12-2017)

SIAMOS MEDICAL 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-12-2017)

INTERMEDICA - ΕΜΜ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-12-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΛΙΝΗΣ (Παρατηρήσεις έως και 07-12-2017)

SANTAIR Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-12-2017)

Δ. ΚΟΣΡΤΕΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-12-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 04-12-2017)

ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-12-2017)

DRAEGER HELLAS S.A. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-12-2017).     Τέλος Διαβούλευσης.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  (Παρατηρήσεις έως και 04-12-2017)

DRAEGER HELLAS S.A. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-12-2017)

MEDICAL PLAN 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-12-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Παρατηρήσεις έως και 03-11-2017)

ΝΤΙΑΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 1 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 02-11-2017)

ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 03-11-2017)

Ι. Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 03-11-2017)

ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 03-11-2017)

SAFEBLOOD BIOANALYTICA Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 03-11-2017).     Τέλος Διαβούλευσης.

 

ΖΥΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 31-10-2017).   Καμία Παρατήρηση.     Τέλος Διαβούλευσης.

ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 31-10-2017)

ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 30-10-2017).     Τέλος Διαβούλευσης.

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000